Kāpēc studēt?

IT konsultants

 

Profesijas apraksts

IT konsultants strādā organizācijā, kuras veic dažādu IT produktu/tehnoloģiju ieviešanu un uzturēšanu. Viņa pamatuzdevums ir veikt klienta biznesa procesu analīzi, lai varētu sniegt rekomendācijas šo procesu uzlabošanai, kā arī ieviest, konfigurēt un uzturēt piedāvāto IT produktu/tehnoloģiju atbilstoši klienta biznesa prasībām; kā arī veikt lietotāju apmācību un sniegt atbalstu sistēmas ekspluatācijā.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmatūras inženierija (pamatkurss)
Objektorientētā programmēšana
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datu analīze un statistiskā optimizācija
 Datoru organizācija un asembleri
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Lietišķās modelēšanas spēles
Ievads datu ieguvē
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Informācijas tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriDatoru tīklu un sistēmu arhitektūraProgrammatūras kvalitāte
Prasību inženierija
Objektorientētās programmatūras attīstība
Zināšanu vadība
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Vadības informācijas sistēmas un tīkli
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistriMultivides
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Paralēlie procesi un valoda ADA
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

Tehnisko sistēmu administrators

 

Profesijas apraksts

Tehnisko sistēmu administratora uzdevums ir nodrošināt tehnisko atbalstu lietotājiem, pārzināt tehnisko iekārtu darbības principus un to uzbūvi, veikt nelielus remontdarbus un rūpēties par iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošināšanu. Tehnisko sistēmu administratoram nepieciešamas spēja strādāt individuāli, spēja risināt problēmas, prasme organizēt savu darbu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Operētājsistēmas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss)
Datortīkli
  
BakalauriIevads datoru arhitektūrā
Automātikas pamati
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Operētājsistēmas
Ievads datoru tīklos
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru arhitektūraDatoru organizācija un asembleri 
Akadēmiskie maģistriMūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
 Restrukturizācija un izmaiņu vadība 
Profesionālie maģistriMūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Optimālās vadības metodes
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Vadības objektu identifikācija
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Informācijas aizsardzība
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Tehnisko sistēmu diagnostikas inženieris

 

Profesijas apraksts

Tehnisko sistēmu diagnostikas inženierim ir jāprot darboties ar iekārtām un programmatūru: maršrutētājiem, komutatoriem, VoIP vārtejām, radio-piekļuves sistēmām, tīkla monitoringa un pārvaldības sistēmām. Ir jāveic iekārtu fiziskā instalācija, tehnisko problēmu diagnostika un analīze, komunicēšana ar klientiem, jauno tehnisko risinājumu apzināšana, kā arī tehnisko risinājumu prezentēšana.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Operētājsistēmas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Datortīkli
Nozares tiesību pamati un standarti
  
BakalauriIevads datoru arhitektūrā
Automātikas pamati
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Operētājsistēmas
Ievads datoru tīklos
Lineārās automātiskās vadības sistēmas
Mikroshēmtehnika
Datoru arhitektūra
Sistēmu teorijas metodes 
Akadēmiskie maģistriMūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes
Sistēmu un procesu teorijaRestrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistriMūsdienu datoru infrastruktūra
Diskrētās automātikas vadības sistēmas
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Diskrētās un impulsu vadības sistēmas
Optimālās vadības metodes
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Automātikas iekārtu tehnoloģija
Vadības objektu identifikācija
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Informācijas aizsardzība
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Apdrošināšanas un finansu IT speciālists

 

Profesijas apraksts

Šīs nozares speciālistiem jābūt attīstītai matemātiskai domāšanai, viņiem jābūt precīziem, uzmanīgiem un atbildīgiem - kļūdas viņu darbā var novest pie lieliem naudas zaudējumiem. Tāpat viņiem jāprot darboties komandā, jo lielajos uzņēmumos pastāv veselas finanšu nodaļas. Šīs nozares speciālistiem neiztikt bez labām prasmēm strādāt ar datoru.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža    
BakalauriVarbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Gadījuma procesi
Lietojum-
programmatūra
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Finanšu matemātika
Korrporatīvās nianses
Finanšu tirgi un investīcijas
Finanšu risku vadība
 Adaptīvās datu apstrādes sistēmasStatistisko lēmumu teorija
Ievads aktuarzinātnēs
Ievads datu ieguvē
Datu analīze un apstrāde
Akadēmiskie maģistri Programmatūras drošuma teorijaRestrukturizācija un izmaiņu vadība 
Profesionālie maģistri Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums
 

 

 

 

IT Projektu vadītājs

 

Profesijas apraksts

IT projektu vadītāja galvenais uzdevums ir vadīt IT projektu izstrādi un nodrošināt to veiksmīgu rezultātu. Viņam jāprot koordinēt, plānot un vadīt projektā iesaistīto cilvēku darbu, analizēt klienta vajadzības un saskaņot tās ar izstrādes iespējām, iekļaujoties projektam paredzētajā laikā un budžetā. IT projektu vadītājam ir nepieciešamas labas komunikācijas spējas, klienta/pasūtītāja orientēta domāšana un spēja ātri pieņemt konstruktīvus lēmumus. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0170.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve 
Datortīkli 
Programmatūras inženierija (pamatkurss)
Lielās datu bāzes
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads datoru arhitektūrā
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Gadījuma procesi
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datoru arhitektūraLielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Statistisko lēmumu teorija
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriMūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi
Programmatūras kvalitāte
Prasību inženierija
Zināšanu vadība
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
 
Profesionālie maģistriMūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Programmatūras plānošana un metroloģija
Informācijas sistēmu metodoloģijas
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

Testētājs

 

Profesijas apraksts

Testētājs strādā organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi. Tā pamatuzdevums ir plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi, analizēt rezultātus un dokumentēt reālo stāvokli un tā atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0169.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmatūras inženierija (pamatkurss)
Objektorientētā programmēšana
  
BakalauriProgrammēšanas valodas
Ievads datoru arhitektūrā
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Gadījuma procesi
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 Datoru organizācija un asembleri
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Statistisko lēmumu teorija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriDatoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes
Procesu programmēšana
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Objektorientētās programmatūras attīstība
Programmatūras drošuma teorija
  
Profesionālie maģistriModernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Signālu un procesu reģistrācijas un apstrādes sistēmas
Interneta sistēmu projektēšana
Paralēlie procesi un valoda ADA
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana 

 

Intervijas ar absolventiem

Loģistikas IT speciālists

 

Profesijas apraksts

Loģistikas speciālista uzdevums ir plānot, regulēt un kontrolēt informācijas, materiālu, produkcijas, cilvēku un enerģijas plūsmas. Viņam nepieciešama analītiskā domāšana izpratne par organizācijā notiekošajiem procesiem. DITF sagatavo speciālistus, kas pārzina loģistikas informācijas sistēmas un tehnoloģijas.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datortīkli  
BakalauriSistēmu modelēšanas un imitācijas pamati
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Gadījuma procesi
Ievads datoru tīklos
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
 Adaptīvās datu apstrādes sistēmasIevads loģistikā
Lietišķās modelēšanas spēles
Statistisko lēmumu teorija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Akadēmiskie maģistriDatoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu vadība
 Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
Rūpniecības plānošanas un vadības sistēmas
Loģistikas sistēmu optimizācija
 
Profesionālie maģistriModernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

Programmētājs

 

PROGRAMMĒTĀJS / PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

 

Profesijas apraksts

 

Programmēšanas inženierim ir jāizstrādā programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu ietilpības nosacījumiem, jāorganizē un jāvada programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski jāpilnveido savas zināšanas un prasmes. Viņam ļoti labi pārzināt programmēšanas valodas un jāpārzina datu struktūras. Programmētājs izstrādā programmatūru atbilstoši prasību specifikācijai. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS0001.

 

Svarīgākie priekšmeti

 

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmēšanas valodas
Operētājsistēmas
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Objektorientētā programmēšana
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
Nozares tiesību pamati un standarti
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 Datoru organizācija un asembleri
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriLietotāja interfeisa projektēšanas metodesDatortīklu programmatūra
Procesu programmēšana
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Objektorientētās programmatūras attīstība
Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
 
Profesionālie maģistri Paralēlie procesi un valoda ADA
Objektorientētās programmēšanas praktikums
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietišķās intelektuālās sistēmas
Prolog un loģiskā programmēšana
Datortīklu operētājsistēmas
Programmēšana datortīklu vidē
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Informācijas aizsardzība
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

 

IS administrators

 

Profesijas apraksts

Informācijas sistēmu administrators strādā organizācijās, kuras savu biznesa procesu automatizācijai izmanto dažādus IT produktus/tehnoloģijas. Viņa pamatuzdevums ir pārzināt izmantojamo produktu/tehnoloģiju tehniskos aspektus un to lietotājiem nodrošināt tehnisko atbalstu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datorsistēmu uzbūve
Datortīkli
  
BakalauriIevads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
 Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 
Akadēmiskie maģistriLietotāja interfeisa projektēšanas metodesPrasību inženierijaRestrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

 

Tīmekļa lietojumu inženieris

 

Profesijas apraksts

Tīmekļa lietojumu inženiera uzdevumos ietilpst dažādas sarežģītības WEB lietojumu projektēšana, sākot ar nelielu uzņēmumu mājas lapām līdz sarežģītām dalītām tīmekļa datu bāzēm. lai varētu veikt šo darbu nepieciešamas zināšanas sistēmu analīzē, izpratne par WEB dizainu, datortīkliem un programmēšanu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmēšanas valodas
Operētājsistēmas
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Objektorientētā programmēšana
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
Nozares tiesību pamati un standarti
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 Datoru organizācija un asembleri
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriLietotāja interfeisa projektēšanas metodesDatortīklu programmatūra
Procesu programmēšana
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Objektorientētās programmatūras attīstība
Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
 
Profesionālie maģistri Paralēlie procesi un valoda ADA
Objektorientētās programmēšanas praktikums
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietišķās intelektuālās sistēmas
Prolog un loģiskā programmēšana
Datortīklu operētājsistēmas
Programmēšana datortīklu vidē
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Informācijas aizsardzība
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

Syndicate content