Kāpēc studēt?

IS administrators

 

Profesijas apraksts

Informācijas sistēmu administrators strādā organizācijās, kuras savu biznesa procesu automatizācijai izmanto dažādus IT produktus/tehnoloģijas. Viņa pamatuzdevums ir pārzināt izmantojamo produktu/tehnoloģiju tehniskos aspektus un to lietotājiem nodrošināt tehnisko atbalstu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datorsistēmu uzbūve
Datortīkli
  
BakalauriIevads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
 Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 
Akadēmiskie maģistriLietotāja interfeisa projektēšanas metodesPrasību inženierijaRestrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

 

Tīmekļa lietojumu inženieris

 

Profesijas apraksts

Tīmekļa lietojumu inženiera uzdevumos ietilpst dažādas sarežģītības WEB lietojumu projektēšana, sākot ar nelielu uzņēmumu mājas lapām līdz sarežģītām dalītām tīmekļa datu bāzēm. lai varētu veikt šo darbu nepieciešamas zināšanas sistēmu analīzē, izpratne par WEB dizainu, datortīkliem un programmēšanu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmēšanas valodas
Operētājsistēmas
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Objektorientētā programmēšana
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
Nozares tiesību pamati un standarti
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 Datoru organizācija un asembleri
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriLietotāja interfeisa projektēšanas metodesDatortīklu programmatūra
Procesu programmēšana
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Objektorientētās programmatūras attīstība
Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
 
Profesionālie maģistri Paralēlie procesi un valoda ADA
Objektorientētās programmēšanas praktikums
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietišķās intelektuālās sistēmas
Prolog un loģiskā programmēšana
Datortīklu operētājsistēmas
Programmēšana datortīklu vidē
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Informācijas aizsardzība
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

Sistēmu arhitekts

 

Profesijas apraksts

Sistēmu arhitekts strādā organizācijās, kurās veic programmatūras vai aparatūras izstrādi. Viņa pamatuzdevums ir veikt sistēmas funkcionālo un tehnisko projektēšanu, saskaņā ar prasību specifikāciju. Konsultēt un atbalstīt sistēmas izstrādātāju, pārbaudīt izstrādātās sistēmas atbilstību projektējumam. Sistēmu arhitektam ir vajadzīgas labas sistēmanalītiķa unprojektu vadītāja iemaņas.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Datortīkli
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Objektorientētā programmēšana
Lielās datu bāzes
Datu struktūras un algoritmi
Nozares tiesību pamati un standarti
  
BakalauriDatu struktūras
Ievads datoru arhitektūrā
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datoru arhitektūraLielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Sistēmu teorijas metodes
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriMūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Lielās datu bāzes
Sistēmu un procesu teorija
Mākslīgais intelekts
Prasību inženierija
Zināšanu vadība
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences
Lielās datu bāzes
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
 
Profesionālie maģistriMūsdienu datoru infrastruktūra
Multivides
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Telemātikas sistēmas
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Lielu datu bāzu administrēšana
Projektu kvalitātes vadība
Multibāzu sistēmas
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Lielās datu bāzes
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

 

DB administrators

 

Profesijas apraksts

Datu bāzu administratora uzdevums ir nodrošināt datu glabāšanas struktūras izveidi, optimizēt datu vadības sistēmas, lai būtu iespējams iegūt nepieciešamos datus un rezultātus uzņēmumam vispiemērotākajā veidā. Datu bāzes administratoram nepieciešama spēja individuāli strādāt un risināt problēmas; spēja nepārtraukti mācīties un papildināt zināšanas, kā arī prasme racionāli organizēt savu darbu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datu bāzu tehnoloģijas
Datortīkli
Lielās datu bāzes
  
BakalauriIevads operāciju pētīšanā
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
 Lielu datu bāzu tehnoloģija
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Datu analīze un apstrāde
Akadēmiskie maģistri Lielās datu bāzes
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Operāciju vadīšana
Lielās datu bāzes
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri Lielu datu bāzu administrēšana
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Lielās datu bāzes
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

IT projektu kvalitātes pārvaldnieks

 

Profesijas apraksts

IT projektu kvalitātes pārvaldniekam nepieciešamas sistēmanalītiķa un IT projektu vadītāja zināšanas, kā arī izpratne par kvalitātes pārvaldības sistēmām.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve
Datortīkli
Objektorientētā programmēšana
Programmatūras inženierija(pamatkurss)
Lielās datu bāzes
Nozares tiesību pamati un standarti
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Objektorientētā programmēšana
Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati
Ievads datoru arhitektūrā
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Gadījuma procesi
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lineārās automātiskās vadības sistēmas
Datoru arhitektūra
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Sistēmu teorijas metodes
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lielu datu bāzu teholoģija
Statistisko lēmumu teorija
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Akadēmiskie maģistriMūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
Datoru tīklu vadība
Strukturētu datu apstrāde
Programmatūras metodoloģijas un plānošanas modeļi
Programmatūras kvalitāte
Prasību inženierija
Sistēmu un procesu teorija
Procesu programmēšana
Zināšanu vadība
Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences
Programmatūras drošuma teorija
Informācijas sistēmas un CASE rīki
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
 
Profesionālie maģistriMūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Interneta sistēmu projektēšana
Programmatūras plānošana un metroloģija
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
HTML valoda
Informācijas aizsardzība
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
CASE rīki datu bāzu projektēšanā
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Finanšu analītiķis

 

Profesijas apraksts

Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma vai iestādes struktūrvienībās, kuras organizē un vada finansiālo darbību. Finanšu analītiķis izstrādā finansiālās darbības stratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus, optimizē kapitāla struktūru, sagatavo investīciju projektus, sagatavo un kontrolē budžetu, plāno naudas plūsmu un finanšu rezultātus, sagatavo finanšu pārskatus, nodrošina uzņēmuma īpašniekus ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli, patstāvīgi plāno un veic zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.

Bakalaura profesionālās studiju programmas „Finanšu inženierija" mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt finanšu inženierijai nepieciešamas zināšanas un prasmes un sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kas var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālo darbību vadību un rezultātu analīzi, problēmas apzināšanu, mērķu formulēšanu, to sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža    
Bakalauri Datu analīze un statistiskā optimizācija
Statistika
Gadījuma procesi
Stohastiskā analīze
Lietojum-
programmatūra
Datu struktūras
Makroekonomika
Finanšu grāmatvedība
Finanšu risku vadībaFinašu tirgi un investīcijas
Finanšu matemātika
Aktuārmatemātika
Vērtspapīru portfeļa analīze
Finanšu analīze un biznesa spēles
Aktuārtehnoloģijas programmu paketesApdrošināšanas risku teorija
   
Akadēmiskie maģistri    
Profesionālie maģistri    

 

Intervijas ar absolventiem

IT auditors

 

Profesijas apraksts

IT auditora pamatuzdevums ir veikt auditus IT uzņēmumu projektos un struktūrvienībās, lai laicīgi identificētu iespējamās problēmas un ziņotu par atklājumiem uzņēmumu vadībai. Būtiski, lai audita veicējs būtu pēc iespējas mazāk saistīts ar auditējamo struktūrvienību, bet tajā pašā laikā labi pārzinātu un orientētos tās funkcijās.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmatūras inženierija (pamatkurss)
Datu struktūras un algoritmi
Nozares tiesību pamati un standarti
  
BakalauriDatu struktūras
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Gadījuma procesi
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Gadījuma procesi
 Datoru organizācija un asembleri
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Statistisko lēmumu teorija
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriDatoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu vadība
Programmatūras kvalitāteOperāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistriModernie datoru tehniskie līdzekļi
Datoru tīklu un sistēmu vadība
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

 

Datortīkla administrators

 

Profesijas apraksts

Datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators spēj konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus, spēj nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem, kā arī dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru. Viņam jāspēj individuāli strādāt un risināt problēmas, nepārtraukti mācīties un papildināt zināšanas, prasmīgi organizēt savu darbu. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0055.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Operētājsistēmas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Datortīkli
  
BakalauriIevads datoru arhitektūrā
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Operētājsistēmas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datoru arhitektūraDatoru organizācija un asembleri 
Akadēmiskie maģistriMūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
 Restrukturizācija un izmaiņu vadība 
Profesionālie maģistriMūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Interneta sistēmu projektēšana
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Informācijas aizsardzība
Projektu kvalitātes vadība
Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

Citi amati

IT konsultants

 

Profesijas apraksts

IT konsultants strādā organizācijā, kuras veic dažādu IT produktu/tehnoloģiju ieviešanu un uzturēšanu. Viņa pamatuzdevums ir veikt klienta biznesa procesu analīzi, lai varētu sniegt rekomendācijas šo procesu uzlabošanai, kā arī ieviest, konfigurēt un uzturēt piedāvāto IT produktu/tehnoloģiju atbilstoši klienta biznesa prasībām; kā arī veikt lietotāju apmācību un sniegt atbalstu sistēmas ekspluatācijā.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmatūras inženierija (pamatkurss)
Objektorientētā programmēšana
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datu analīze un statistiskā optimizācija
 Datoru organizācija un asembleri
Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Lietišķās modelēšanas spēles
Ievads datu ieguvē
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Informācijas tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriDatoru tīklu un sistēmu arhitektūraProgrammatūras kvalitāte
Prasību inženierija
Objektorientētās programmatūras attīstība
Zināšanu vadība
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Vadības informācijas sistēmas un tīkli
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistriMultivides
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Informācijas sistēmu metodoloģijas
Paralēlie procesi un valoda ADA
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem

Syndicate content