Fakultāti

Struktūra

DITF LDI LDK PIK MISIK VMC ITI VITK MIK LMI VTMSK IMK DADI AADPG DTSTK DSPG SC

Kontakti

 

FAKULTĀTE

 

Rīgas Tehniskās universitātes
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, Latvija, LV-1007
Pasta adrese: Kaļķu 1, Rīga, LV-1658
Tālruņi: (+371) 67089512, (+371)67089590       
Fakss: (+371) 67089593      
E-pasts: ditfdek@cs.rtu.lv

 

DEKĀNS

 

Dr.habil.sc.ing., profesors Jānis Grundspeņķis
Tālruņi: (+371) 67089581, (+371)67089506      
Fakss: (+371) 67089593      
E-pasts: dean@cs.rtu.lv

 

DEKANĀTS

 

Adrese: Daugavgrīvas iela 2, 2. stāvs
Tālruņi: (+371) 67089512, (+371) 67089590      
Fakss: (+371) 67089593      
E-pasts: ditfdek@cs.rtu.lv

 

DEKĀNA VIETNIEKI

 

Prodekāns mācību darbā:
Agris Ņikitenko 
Tālruņi: (+371) 67089550, (+371) 67089591      
E-pasts: agris.nikitenko@rtu.lv

 

Prodekāns zinātniskajā darbā:
Dr. sc.ing Aivars Spalviņš
Tālrunis: (+371) 67089511      
E-pasts: emc@cs.rtu.lv

 

Prodekāns saimnieciskajā darbā:
Sarmīte Jaunpetroviča
Tālruņi: (+371) 67089541,  (+371) 28644337      
E-pasts: Sarmite.Jaunpetrovica@rtu.lv

 

DEKĀNA PALĪDZE

 

Velta Muceniece
Tālrunis:  (+371) 67089512      
E-pasts: dean@cs.rtu.lv

 

DEKANĀTA LIETVEDES

 

Ināra Graudiņa
Vita Mihalovska
Tālrunis:  (+371) 67089590      
E-pasts: ditfdek@cs.rtu.lv

 

Informācija studentiem pa tālruni (+371) 67089590 vai e-pastu ditfdek@cs.rtu.lv.

 

DITF fakultātes Facebook lapa.

 

 

STRUKTŪRVIENĪBAS

 

DADI - Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

Direktors: prof. M. Ziema
Adrese: Sētas iela 1-308, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089563      
E-pasts: dadinst@cs.rtu.lv
Mājas lapa: 
http://www.dadi.rtu.lv/

 

 • Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

Vadītājs: prof. A. Glazs
Adrese: Sētas iela 1, 3 stāvs, Rīga, Latvija LV-1048
Tālruņi: (+371) 67089563, (+371) 67089542      
E-pasts: aleksandrs.glazs@cs.rtu.lv

 

 • Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

Vadītājs: prof. V. Zagurskis
Adrese: Sētas iela 1-301, Rīga, Latvija LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089543      
E-pasts: valerijs.zagurskis@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://dt.cs.rtu.lv/

 

 • Datorvadības sistēmu profesora grupa

Vadītājs: prof. Z. Markovičs
Adrese: Sētas iela 1, 3 stāvs, Rīga, Latvija LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089562      
E-pasts: dadinst@cs.rtu.lv

 

ITI - Informācijas tehnoloģijas institūts


Direktors: prof J. Grabis
Adrese: Sētas iela 1-400, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089515, (+371) 67089509      
Fakss: (+371) 67089513      
E-pasts: grabis@iti.rtu.lv
Mājas lapa: http://iti.rtu.lv

 

 • Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

Vadītājs: J. Grabis
Adrese: Sētas iela 1-400, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089515, (+371) 67089509      
Fakss: (+371) 67089513      
E-pasts: vitk@itl.rtu.lv
Mājas lapa: http://iti.rtu.lv/vitk/

 

 • Modelēšanas un imitācijas katedra

Vadītājs: prof. J.Merkurjevs
Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089514      
Fakss: (+371) 67089513      
E-pasts:
 Jurijs.Merkurjevs@rtu.lv
Mājas lapa: http://www.itl.rtu.lv/mik/

 

LDI - Lietišķo datorsistēmu institūts

Direktora p.i.: prof. J.Eiduks
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-519, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089581, (+371)67089506      
E-pasts: ldi@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://katedras.cs.rtu.lv/ldi

 

 • Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra

Vadītājs: prof. J.Grundspeņķis
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-547, Rīga
Tālrunis: (+371) 67089581, (+371)67089506, (+371) 67089584
E-pasts: evita.nikitenko@rtu.lv
Mājas lapa: http://misik.rtu.lv/

 

 • Lietišķo datorzinātņu katedra

Vadītājs: prof. U. Sukovskis
Adrese: Sētas iela 1-506, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089506, (+371) 67089503
Fakss: (+371) 67089596
E-pasts: nadezda.dubrovska@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://www.ldk.cs.rtu.lv

 

 • Programmatūras inženierijas katedra

Vadītājs: prof. L. Novickis
Adrese: Rīga, Sētas iela 1-505.
Tālruņi: (+371) 67089571, (+371) 67089096, (+371) 67089575
Fakss: (+371) 67089094
E-pasts: sabina.katalnikova@rtu.lv
Mājas lapa: http://pik.rtu.lv/

 

IMK - Inženiermatemātikas katedra

Vadītāja: prof. I.Volodko
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-148, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089528      
E-pasts: matem@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://katedras.cs.rtu.lv/IMK

 

 

VTMSK - Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra

Vadītājs: prof. M.Buiķis
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-440, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089517     
Fakss: (+371) 67089513     
Mājas lapa: http://mspi.itl.rtu.lv/

 

 

SC - Skaitļošanas centrs

Direktors: V. Ozoliņš
Adrese: Sētas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089540     
E-pasts: vitolds.ozolins@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://katedras.cs.rtu.lv/lat/centrs.html

 

VMC - Vides Modelēšanas centrs

Direktors: Dr.sc.ing., A. Spalvinš
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-128, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālruņi: (+371) 67089511, (+371) 67089518     
Fakss: (+371) 67089531     
E-pasts: emc@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://www.emc.rtu.lv/

 

 

RTU kontakti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēsture

 

MŪSU VĒSTURE

 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (bij. Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte) dibināta 1961. gadā, atdaloties no Elektroenerģētikas fakultātes. Fakultātē sākotnēji bija Radiotehnikas katedra, Elektrosakaru katedra, Skaitļošanas tehnikas katedra un Automātikas un telemehānikas katedra. Vēlāk no tās atdalījās Radiotehnikas un sakaru fakultāte (tagad., Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte).

 

FAKULTĀTES DEKĀNI

 

 • Leonīds Niceckis (1961-1962)
 • Jānis Osis (1962-1965)
 • Indulis Strazdiņš (1965-1968)
 • Margonis Grīnhofs (1968-1971)
 • Vladislavs Bojarēvičs (1971-1973)
 • Pāvels Saveļjevs (1973-1976)
 • Ģirts Vulfs (1976-1994)
 • Jānis Grundspeņķis (1994-2005)
 • Uldis Sukovskis (2005-2007)
 • Jānis Grundspeņķis (2007-...)

 

VĒSTURE

 

 • 2007: Par DITF dekānu ar rektora rīkojumu tiek norīkots prof. J. Grundspeņķis.
 • 2007: Par RTU mācību prorektoru tiek ievēlēts prof. U. Sukovskis.
 • 2006: Prof. J.Grundspeņķis tiek ievēlēts par RTU 2006. gada zinātnieku.
 • 2005: Par DITF dekānu tiek ievēlēts U. Sukovskis

 • 2004: Prof. J.Osis saņem LZA, a/s “DATI Exigen Group” un LIF mērķprogrammas IZK E. Āriņa balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā 

 • 2004: Izveidota Vadības informācijas tehnoloģijas katedra
 • 2003: Prof. J.Grundspeņķis tiek ievēlēts par LZA akadēmiķi 

 • 2003: Izveidota Lietišķo datorzinātņu katedra
 • 2003: Izveidota Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra
 • 2002: Izveidota Inženiermatemātikas katedra
 • 2001: Prof. L.Niceckis saņem LZA un a/s “DATI Exigen Group” un LIF mērķprogrammas IZK gada balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā
 • 2001: Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte (ASTF)tiek pārsaukta par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti (DITF)
 • 2000: Prof. J.Osis saņem LZA un a/s “DATI Exigen Group” un LIF mērķprogrammas IZK gada balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā
 • 1998: Izveidota Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas aktedra
 • 1998: Izveidota Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa
 • 1998: Izveidota Programmatūras izstrādes tehnoloģiju profesora grupa
 • 1998: Prof. J.Osis ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli
 • 1998: ASTF pārceļas uz Meža ielu 1
 • 1997: Tiek izveidots Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
 • 1997: Izveidota Datortehnikas un tīklu katedra
 • 1997: Izveidota Datorvadības sistēmu profesora grupa
 • 1997: Izveidota Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa
 • 1996: Izveidots Intelektuālo datorteholoģiju profilinstitūts
 • 1995: Izveidots Matemātiskās statistikas un finansu matemātikas profilinstitūts
 • 1995: Izveidota Operāciju pētīšanas katedra
 • 1994: Tiek izveidots Lietišķo datorsistēmu institūts
 • 1994: Izveidots Lietišķo datorzinātņu profilinstitūts
 • 1994: Izveidota Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
 • 1994: Izveidota Lēmumu atbalsta sistēmu katedra
 • 1994: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts J.Grundspeņķis
 • 1993: Izveidota Modelēšanas un imitācijas katedra
 • 1993: Izveidots Vides modelēšanas centrs
 • 1993: Izveidota Automātiskās vadības katedra
 • 1993: Izveidota Ciparu vadības un robotu tehnikas katedra
 • 1993: Izveidota Ceļu satiksms un kontroles laboratorija
 • 1992: Izveidots Automātikas institūts
 • 1990: Izveidota Informācijas tehnoloģijas laboratorija
 • 1990: Izveidots Informācijas tehnoloģijas institūts
 • 1990: Izveidota Informātikas un programmēšanas katedra
 • 1987: Izveidota Lietišķās matemātikas katedra
 • 1986: Tiek izdots fakultātes 25 gadu jubilejai veltīts buklets

 
Attēls no bukleta - pasniedzējs U.Sukovskis darbā ar automatizēto apmācību sistēmu KOHTAKT/OC

 • 1980: Izveidota Zinātniskās pētniecības nozares laboratorija
 • 1976: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts Ģ.Vulfs 


Prof. Ģ.Vulfs (ap 1986. g.)

 • 1973: Par dekānu tiek ievēlēts P.Saveļjevs
 • 1973: Izveidota ESM matemātiskās apgādes katedra
 • 1972: Izveidota Automātisko vadības sistēmu katedra
 • 1972: Nodibināta Automātikas un telemehānikas elementu un iekārtu katedra
 • 1971: Izveidots Starpaugstskolu mācību ražošanas skaitļošanas centrs
 • 1971: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts V.Bojarēvičs


Prof. Bojarēvičs (ap 1986. g.)

 • 1970: Izveidota Automatizēto vadības sistēmu katedra 


AVS katedras darbinieki (sēž J.Batņa, stāv no kreisās J. Tolujevs (tagad Fraunhoferas institūts Vācijā), asoc. prof. L.Aļeksejeva (tagad Imitācijas un modelēšanas katedra), prof. G.Merkurjeva (tagad Imitācijas un modelēšanas katedra))

 • 1968: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts M.Grīnhofs 

 • 1967: Tiek izveidots RPI Skaitļošanas centrs
 • 1966: No ASTF atdalās un izveidojas jauna fakultāte - Radiotehnikas un sakaru fakultāte (tagad. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte)
 • 1965: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts I.Strazdiņš 


Prof. I. Strazdiņš

 • 1965: Dibināta Lietišķās matemātikas speckursa katedra
 • 1964: Tiek nodibināts Starpaugstskolu skaitļošanas centrs, kas ir otrais augstskolu skaitļošanas centrs Latvijā
 • 1963: Tiek izveidota Mācību skaitļošanas laboratorija
 • 1962: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts J.Osis
 • 1961: Nodibināta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte (ASTF). Tā atrodas Ausekļa ielā 7 un 9


Fakultāte Ausekļa ielā (ap 1986. g.)

 • 1961: Tiek izveidota Skaitļošanas tehnikas katedra, Elektromodelēšanas zinātniskās pētniecības problēmu laboratorija, Elektrosakaru katedra, Radiotehnikas katedra, Augstākās matemātikas katedra, Fizikas katedra un Augstākās matemātikas speckursu katedra
 • 1961: Par pirmo ASTF dekānu tiek ievēlēts L.Niceckis


Prof. L.Niceckis

 • 1961: Izveidota Automātikas un telemehānikas katedra un Skaitļošanas tehnikas katedra

Par mums

Rīgas Tehniskās universitātes

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF) sagatavo speciālistus darbam divās savstarpēji saistītās sfērās, kur: 

 • izstrādā jaunas informācijas sistēmas un citus informācijas tehnoloģijas risinājumus (datoru tīklus, datu bāzes, tehnisko ierīču programmatūru, ražošanas informācijas sistēmas, pārvaldības informācijas sistēmas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, e-biznesa sistēmas, e-apmācības sistēmas, intelektuālās sistēmas, zināšanu pārvaldības sistēmas);
 • izmanto dažādus datorizētus informācijas tehnoloģijas risinājumus (vadībā, ekonomikā, finansēs, enerģētikā, ķīmijā, fizikā, medicīnā, izglītībā, zinātnē, automatizētajā projektēšanā un ražošanā, tūrismā, žurnālistikā mūzikā un mākslā - praktiski visās mūsdienu sabiedrības aktivitāšu sfērās).

DITF sastāv no:

 • 4 institūtiem: Lietišķo datorsistēmu institūts (LDI), Informācijas tehnoloģijas Institūts (ITI), Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts (DADI) un Lietišķās matemātikas institūta
 • centriem: Vides modelēšanas centrs un Skaitļošanas centrs.

Fakultāti vada dekāns Dr.habil.sc.ing., profesors Jānis Grundspeņķis, prodekāns mācību darbā docents, Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko un prodekāns zinātniskajā darbā Dr.sc.ing. Aivars Spalviņš. DITF saimniecisko darbību organizē Sarmīte Jaunpetroviča.

 

 

 

KO MĒS DARĀM?

 

Mēs sagatavojam augstas kvalifikācijas speciālistus visās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs, kas mūsu absolventiem paver iespēju strādāt interesantās, prestižās un labi atalgotās profesijās. Mēs nodrošinām aktuālas, augstas kvalitātes, starptautiski akreditētas studiju programmas visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora).

 

Pašlaik mēs strauji attīstāmies, pateicoties Eiropas Savienības, LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumam, atbalstītājiem un sadarbības partneriem.

 

Tiek iekārtotas un aprīkotas jaunas, mūsdienīgas auditorijas un mācību laboratorijas. Mūsu studentiem ir iespēja mācību darbā izmantot jaudīgu datortehniku un modernu programmatūru. Mēs esam noslēguši sadarbības līgumus ar IBM, SUN, Microsoft, ABB, u.c. kompānijām.

 

Mūsu akadēmiskais/zinātniskais personāls un studenti veic zinātniskos pētījumus daudzās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomās. Mēs esam partneri vairākos starptautiskos zinātniskos projektos. Par pētījumu rezultātiem tiek ziņots starptautiskās konferencēs Eiropā, ASV, Austrālijā un citur, kā arī paši organizējam gan plašas un nozīmīgas starptautiskas konferences, gan nelielas studentu konferences.

 

Skaitļi

 

STUDENTU SKAITS
PERSONĀLS

Syndicate content