Aktualitātes

RTU zinātnieki izstrādā robotus darbam siltumnīcās

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un SIA "Terra Virtuala" īsteno projektu, kura mērķis līdz 2013. gada beigām izveidot jaunu robotu tehnoloģiju, kas ļaus būtiski palielināt darba ražīgumu lauksaimniecībā. Vairāk lasīt šeit.

Eižena Āriņa balvu par nozīmīgiem sasniegumiem datorikā saņem Jānis Grundspeņķis un Andris Ambainis

15. maijā svinīgā ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā tika pasniegta profesora Eižena Āriņa balva datorikā. Šogad par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā balva piešķirta diviem kandidātiem – Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (RTU DITF) profesoram Jānim Grundspeņķim un izcilajam kvantu skaitļošanas pētniekam Andrim Ambainim. Vairāk informācijas šeit.

Atvērtās durvis DITF fakultātē

Visi interesenti tiek laipni aicināti apmeklēt atvērtās durvis 12. un 19. maijā no plkst. 11 līdz 14 Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātē (Meža ielā 1, korp. 4, Rīgā). Būs iespēja tikties ar fakultātes mācībspēkiem, apskatīties, kas interesants notiek fakultātes laboratorijās, un arī iegūt vairāk informācijas par studijām fakultātē.

Baltijas Robotikas sacensībās sevi pārliecinoši parāda Latvijas pārstāvji

Sestdien, 12. maijā, notika gadskartējās Baltijas Robotikas sacensības «Baltic Robot Sumo». Par godu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 150 gadu jubilejai tās bija daudz vērienīgākas: piedalījās rekordliels robotu skaits –  vairāk nekā 100 – un līdzjutējiem bija iespēja vērot sīvu un aizraujošu sacensību. Visās disciplīnās pārliecinoši sevi pierādīja Latvijas robotikas entuziasti. Vairāk informācijas šeit.

HPC vieslekcija

Ceturtdien, 2012. g. 17. maijā plkst. 17:00 RTU telpās Kaļķu ielā 1, 301.aud. notiks viesu lekcija par superdatoru tehnoloģiju lomu mūsdienu zinātnē.

 

Mēs aicinām Jūs apmeklēt Sanktpēterburgas Valsts Politehniskās Universitātes Lietišķās matemātikas un mehānikas, fizikas un mehānikas fakultātes superdatoru laboratorijas vadītāja, profesora Jurija Boldireva lekciju par superdatoru tehnoloģijām un to pielietojumu mūsdienu zinātnē. Galvenais lekcijas temats ir superdatoru tehnoloģiju izmantošanas iespējas jomās, kas saistītas ar matemātisko modelēšanu, piem.,  mehānikā un fizikā, kā arī par papildu iespējām izmantot superdatoru tehnoloģijas zinātniskiem pētījumiem.

Lekcijās tiks atspoguļoti jautājumi par aktualitātēm EXAFLOPu jaudas skaitļojumos un superdatoru tehnoloģiju attīstības perspektīvām,  par progresīviem risinājumiem lieljaudu  un liela mērogojuma pētījumu izskaitļošanā, kā arī tiks sniegta paplašināta informācija par mūsdienu problēmām sarežģītos skaitļojumos un šādu problēmu risinājumu metodes, izmantojot specializēto superdatoru programnodrošinajumu aprēķinus un pasaulē vadošos CAD / CAE, FEM un CFD programmatūras risinājumus. Programmatūras sistēmu apskats, kas veic CFD simulāciju un skaitļojumus, izmantojot superdatoru programmatūru Fluent (daudzprocesoru versijā), ANSYS CFX (daudzprocesoru versija), ANSYS ICEM matricu aprēķiniem ar CFD. Esošā pieredze, izmantojot pašu izstrādāto programmatūru izglītības, pētniecības un rūpniecības projektos.

Efektivitātes uzlabošana pētniecībā, apvienojot zināšanas un resursus. Inovatīvo risinājumu ieviešana kopīgos zinātnes, industrijas un biznesa projektos.

Lekcija domāta plašai auditorijai, kā  studentiem, pētniekiem un pasniedzējiem, ar dažādu priekšzināšanu līmeni par superdatoru pielietošanu, tā arī klausītājiem ar dažādu superdatoru tehnoloģiju pielietojumu praktiskā ziņā - lietotāji, programmētāji, inženieri. Tiks apskatīta arī tāda aktuāla tēma kā  sākuma līmeņa superdatoru speciālistu sagatavošana, kas ietver sevī pamatzināšanu un visvairāk pieprasīto tehnoloģiju paralēlajā programmēšanā apguvi.

Diplomdarbu konkurss

Ar Accenture Latvia un Tieto Latvia atbalstu LU Fonds rīko stipendiju konkursu labākajiem datorikas studentu bakalaura un maģistra darbiem. Vairāk informācijas šeit.

Izcilākie RTU e-kursi - DITF

Pirmdien, 4. jūnijā, Swedbank Konferenču zālē, 25. stāvā, norisinājās konkursa «Par izcilāko RTU e-studiju kursu» laureātu sumināšana. Galveno balvu ieguva Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) dekāns profesors Jānis Grundspenķis par izveidoto e-kursu «Mākslīgā intelekta pamati», divas otrās vietas – arī DITF pārstāvjiem: Arnim Lektaueram («Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā») un Margaritai Lukjanskai («Programmēšanas valodas»). Vairāk informācijas šeit.

Piektajai RTU absolventu Zelta fonda izlasei pieteikti 145 izcilākie absolventi

RTU Karjeras centrs ir sācis veidot piekto RTU Zelta fonda izlasi, kurā ar nolūku cildināt izcilākos RTU absolventus, tiek apkopoti labāko konkrētā semestra absolventu vārdi. Piektajai Zelta fonda izlasei pieteikti 145 šā semestra absolventi. Sīkāk lasīt šeit.

 

Šogad RTU uz budžeta vietām visvairāk pieteikumu - programmā "Datorsistēmas"

Šogad vislielākais reflektantu pieteikumu skaits uz Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) piedāvāto pamatstudiju programmu budžeta vietām ir programmās «Datorsistēmas» (896 pieteikumi), «Informācijas tehnoloģija» (847 pieteikumi) un «Muitas un nodokļu administrēšana» (842 pieteikumi). Vairāk lasi šeit.

AS „Exigen Services Latvia” stipendija DITF studentei Lienei Andersonei

 

Exigen Services Latvia stipendiju konkursā uzvar RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas fakultātes studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” maģistrantūras 1. kursa studente Liene Andersone.

Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pasniedz 1000 latu stipendiju Lienei Andersonei.

Stipendija tiek pasniegta konkursa kārtībā par labām un teicamām sekmēm, kā arī augstu motivāciju studenta profesionālajā attīstībā. Tās mērķis ir atbalstīt daudzsološākos jaunos speciālistus, tādējādi ieguldot arī visas IT nozares attīstītībā.

Priecājamies par katru studentu, kas mērķtiecīgi izvēlējies iegūt izglītību un veidot karjeru tieši IT jomā. Īpaši izsakām pateicību un vēlam panākumus visiem studentiem, kas atsaucās aicinājumam pieteikties stipendijai. Jūsu apņēmība ir pirmais solis uz panākumiem!

Syndicate content