IS administrators

 

Profesijas apraksts

Informācijas sistēmu administrators strādā organizācijās, kuras savu biznesa procesu automatizācijai izmanto dažādus IT produktus/tehnoloģijas. Viņa pamatuzdevums ir pārzināt izmantojamo produktu/tehnoloģiju tehniskos aspektus un to lietotājiem nodrošināt tehnisko atbalstu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datorsistēmu uzbūve
Datortīkli
  
BakalauriIevads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
 Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 
Akadēmiskie maģistriLietotāja interfeisa projektēšanas metodesPrasību inženierijaRestrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts
Projektu kvalitātes vadība
Integrētais CASE rīks GRADE
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem