Akreditācijas termiņi

Studiju programma "Automātika un datortehnika"

Bakalaura studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

 

Maģistra akadēmiskā studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos

 

Maģistra profesionālā studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais maģistrs datorvadībā un datortīklos un programmēšanas inženieris

 

Doktora studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors

 

Studiju programma "Datorsistēmas"

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Programmētājs

 

Bakalaura studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

  

Bakalaura profesionālā studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs datorsistēmās un programmēšanas inženieris

 

Maģistra studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās

 

Maģistra profesionālā studiju programma

Datorsistēmas - Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: profesionālais maģistra grāds datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai programmēšanas inženiera kvalifikācija

 

Doktora studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Datorzinātņu doktors

 

Studiju programma "Informācijas tehnoloģija"

Bakalaura studiju programma

Informācijas tehnoloģija -Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

 

Maģistra akadēmiskā  studiju programma

Informācijas tehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā

 

Maģistra profesionālā studiju programma

Informācijas tehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds:  profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija

 

Doktora studiju programma

Informācijas tehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā

 

Studiju programma Finanšu inženierija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Finanšu inženierija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā un finanšu analītiķis


 

Studiju programma Biznesa informātika

Maģistra studiju programma

Biznesa informātika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā

 

Studiju programma Intelektuālas robotizētas sistēmas

Bakalaura studiju programma

Intelektuālas robotizētas sistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

 

Maģistra studiju programma

Intelektuālas robotizētas sistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās

 

Studiju programma Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

Maģistra studiju programma

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadībā