Datortīkla administrators

 

Profesijas apraksts

Datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators spēj konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus, spēj nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem, kā arī dokumentēt informācijas tehnoloģiju infrastruktūru. Viņam jāspēj individuāli strādāt un risināt problēmas, nepārtraukti mācīties un papildināt zināšanas, prasmīgi organizēt savu darbu. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS 0055.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Operētājsistēmas
Datorsistēmu uzbūve
Perifērijas ierīces (pamatkurss) 
Datortīkli
  
BakalauriIevads datoru arhitektūrā
Ievads operāciju pētīšanā
Datoru tīkli
Operētājsistēmas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Datoru arhitektūraDatoru organizācija un asembleri 
Akadēmiskie maģistriMūsdienu datoru arhitektūra
Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra
Datoru tīklu projektēšanas teorija
 Restrukturizācija un izmaiņu vadība 
Profesionālie maģistriMūsdienu datoru infrastruktūra
Modernie datoru tehniskie līdzekļi
Interneta sistēmu projektēšana
Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācijas
Informācijas aizsardzība
Projektu kvalitātes vadība
Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem