DB administrators

 

Profesijas apraksts

Datu bāzu administratora uzdevums ir nodrošināt datu glabāšanas struktūras izveidi, optimizēt datu vadības sistēmas, lai būtu iespējams iegūt nepieciešamos datus un rezultātus uzņēmumam vispiemērotākajā veidā. Datu bāzes administratoram nepieciešama spēja individuāli strādāt un risināt problēmas; spēja nepārtraukti mācīties un papildināt zināšanas, kā arī prasme racionāli organizēt savu darbu.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Datu bāzu tehnoloģijas
Datortīkli
Lielās datu bāzes
  
BakalauriIevads operāciju pētīšanā
Datu bāzu vadības sistēmas
Datoru tīkli
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
 Lielu datu bāzu tehnoloģija
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Lielu datu bāzu tehnoloģija
Datu analīze un apstrāde
Akadēmiskie maģistri Lielās datu bāzes
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Operāciju vadīšana
Lielās datu bāzes
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
Ekonomisko procesu prognozēšana
 
Profesionālie maģistri Lielu datu bāzu administrēšana
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Lielās datu bāzes
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem