DITF zinātnisko rakstu krājumi

 

Sērijā tiek izdoti šādi sējumi:

  • Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūts.
  • Datormodelēšana un robežproblēmas - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centrs.
  • Lietišķās datorsistēmas - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūts.
  • Datorvadības tehnoloģijas - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.

Katram sējumam ir sava redkolēģija.

 

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti»