Izdari pareizo izvēli

 

STUDIJU PROGRAMMAS

Iestājoties bakalauros, jāizvēlas viena no piecām studiju programmām: "Automātika un datortehnika", "Datorsistēmas", "Informācijas tehnoloģija", "Intelektuālās robotizētās sistēmas" vai "Finanšu inženierija". Par katru studiju programmu atbild noteikts institūts:

Tāpēc studiju laikā nebrīnieties par jautājumu "No kura institūta jūs esat?" - ar to, patiesībā, domā studiju programmu. :)

Pirmajos divos studiju gados nodarbības visiem bakalauriem notiek kopā. Līdz ar to otrā studiju gada beigās labākajiem studentiem ir pēdējā iespēja mainīt studiju programmu (iepriekš konsultējoties ar institūta lietvedēm par šādu iespēju).

Stājoties maģistru programmā, atkal varēsiet izvēlēties jebkuru studiju programmu, tomēr jārēķinās, ka daudzas speciālās zināšanas sāk mācīt jau bakalauru studijās. Tāpēc, ja mainīsiet studiju programmu, būs nepieciešams pašam apgūt papildus zināšanas.

 

IZVĒLES PRIEKŠMETI

 

Visi priekšmeti studiju programmā dalās A blokā - obligātie priekšmeti, B blokā - ierobežotās izvēles priekšmeti un C blokā - brīvās izvēles priekšmeti. Katra studiju gada beigās (noteiktajos laikos) ir jāizvēlas B un/vai C bloka priekšmeti nākošajam studiju gadam. Katram priekšmetam ir arī īss apraksts, kas ļaus jums izdarīt labāko izvēli.

Koledžas un maģistru studiju programmās vairāk kā puse priekšmetu notiek kopīgi visiem studiju programmas studentiem, tomēr ir arī daudz specializējošo priekšmetu (paskaidrojums zemāk).

Bakalauru studiju programmā ir universitātes, fakultātes un studiju programmas obligātie priekšmeti. Universitātes obligātie priekšmeti ir vairāk pirmajā studiju gadā. Vēlāk ir vairāk studiju programmas obligāto priekšmetu.

 

Ierobežotās izvēles priekšmeti

 

Bakalauru studiju trešajā gadā ir jāizvēlas, kurā katedrā rakstīt bakalaura darbu. Tāpat arī stājoties maģistros, ir jāizvēlas katedra, kurā rakstīt maģistra darbu. Daudzi ierobežotās izvēles priekšmeti ir tieši saistīti ar to, kuru katedru esi izvēlējies. Šādus priekšmetus sauc arī par specializācijas priekšmetiem. Ierobežotās izvēles priekšmeti ir ekonomikas, humanitārie utt. - šajos gadījumos vari izvēlēties jebkuru vienu no piedāvātiem priekšmetiem.

 

Brīvās izvēles priekšmeti

 

Pašreizējie universitātes noteikumi ļauj izvēlēties jebkuru priekšmetu no visām universitātes studiju programmām.