JavaGuru kursi

Interesntiem iesakām ieskatīties JavaGuru kursu piedāvājumā. Vairāk informācijas meklē www.javaguru.lv.