Maģistra studijas

Maģistra studiju programmas:

 

Akadēmiskās studijas

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas, turpinot studijas maģistrantūrā, var iegūtinženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu datorvadībā un datortīklos, datorsistēmās vai informācijas tehnoloģijā. Studiju ilgums maģistra studiju programmā ir 2 gadi.

Profesionālās studijas

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas var izvēlēties studēt arī maģistra profesionālajās programmās "Automātika un datortehnika", "Datorsistēmas" vai "Informācijas tehnoloģija" (studiju ilgums - 2,5 gadi) un iegūt maģistra profesionālo grādu unprogrammēšanas inženiera, sistēmanalītiķa vai informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju.