Par mums

Rīgas Tehniskās universitātes

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF) sagatavo speciālistus darbam divās savstarpēji saistītās sfērās, kur: 

  • izstrādā jaunas informācijas sistēmas un citus informācijas tehnoloģijas risinājumus (datoru tīklus, datu bāzes, tehnisko ierīču programmatūru, ražošanas informācijas sistēmas, pārvaldības informācijas sistēmas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, e-biznesa sistēmas, e-apmācības sistēmas, intelektuālās sistēmas, zināšanu pārvaldības sistēmas);
  • izmanto dažādus datorizētus informācijas tehnoloģijas risinājumus (vadībā, ekonomikā, finansēs, enerģētikā, ķīmijā, fizikā, medicīnā, izglītībā, zinātnē, automatizētajā projektēšanā un ražošanā, tūrismā, žurnālistikā mūzikā un mākslā - praktiski visās mūsdienu sabiedrības aktivitāšu sfērās).

DITF sastāv no:

  • 4 institūtiem: Lietišķo datorsistēmu institūts (LDI), Informācijas tehnoloģijas Institūts (ITI), Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts (DADI) un Lietišķās matemātikas institūta
  • centriem: Vides modelēšanas centrs un Skaitļošanas centrs.

Fakultāti vada dekāns Dr.habil.sc.ing., profesors Jānis Grundspeņķis, prodekāns mācību darbā docents, Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko un prodekāns zinātniskajā darbā Dr.sc.ing. Aivars Spalviņš. DITF saimniecisko darbību organizē Sarmīte Jaunpetroviča.

 

 

 

KO MĒS DARĀM?

 

Mēs sagatavojam augstas kvalifikācijas speciālistus visās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšnozarēs, kas mūsu absolventiem paver iespēju strādāt interesantās, prestižās un labi atalgotās profesijās. Mēs nodrošinām aktuālas, augstas kvalitātes, starptautiski akreditētas studiju programmas visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora).

 

Pašlaik mēs strauji attīstāmies, pateicoties Eiropas Savienības, LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumam, atbalstītājiem un sadarbības partneriem.

 

Tiek iekārtotas un aprīkotas jaunas, mūsdienīgas auditorijas un mācību laboratorijas. Mūsu studentiem ir iespēja mācību darbā izmantot jaudīgu datortehniku un modernu programmatūru. Mēs esam noslēguši sadarbības līgumus ar IBM, SUN, Microsoft, ABB, u.c. kompānijām.

 

Mūsu akadēmiskais/zinātniskais personāls un studenti veic zinātniskos pētījumus daudzās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomās. Mēs esam partneri vairākos starptautiskos zinātniskos projektos. Par pētījumu rezultātiem tiek ziņots starptautiskās konferencēs Eiropā, ASV, Austrālijā un citur, kā arī paši organizējam gan plašas un nozīmīgas starptautiskas konferences, gan nelielas studentu konferences.