Pētnieciskie virzieni

Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

 

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

 • Attēlu apstrāde un datorgrafika (profesors Aleksandrs Glazs)

 

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

 • Datoru sistēmu mūsdienu arhitektūra (profesors Valērijs Zagurskis)
 • Datoru tīklu projektēšana un vadība (profesors Valērijs Zagurskis)
 • e-pakalpojumu sistēmu izstrāde (asoc. profesors Māris Ziema)

 

Datorvadības sistēmu profesora grupa

 • Nepārtrauktas darbības sistēmu diagnostika ar grafmodeļiem(profesors Zigurds Markovičs)
 • Sistēmu darbības korekcijas un atveseļošanas datorvadība(profesors Zigurds Markovičs)

 

Ceļu satiksmes kontroles un vadības laboratorija

 • Tehnoloģiskā procesa - ceļu satiksmes vadības algoritmi un iekārtas (docents Andris Ozols)

 

Informācijas tehnoloģijas institūts

 

Modelēšanas un imitācijas katedra

 • Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija (prof. J.Merkurjevs)
 • Uz imitācijas modelēšanu balstīta loģistikas sistēmu vadība (prof. J.Merkurjevs)
 • Metaheiristiska optimizācija (prof. G.Merkurjeva)
 • Imitācijas modelēšanā un metamodelēšanā sakņota optimizācija (prof. G.Merkurjeva)
 • Loģistikas informācijas tehnoloģijas un sistēmas (asoc.prof. A.Romānovs)
 • E-komercijas un vadības informācijas sistēmu modelēšana (asoc.prof. A.Romānovs)
 • Informācijas tehnoloģijas pārvaldība (asoc.prof. A.Romānovs)
 • Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas (prof. A.Borisovs)
 • Mākslīgie neironu tīkli (prof. A.Borisovs)
 • Datu ieguves un zināšanu atklāšanas pielietojums bioinformatikā  (prof. A.Borisovs)
 • Informācijas tehnoloģija lēmumu atbalsta sistēmās (asoc.prof. L.Aleksejeva)
 • Intelektuālās skaitļošanas metodes datu ieguvē (asoc.prof. L.Aleksejeva)
 • Vizuālu interaktīvu imitācijas modelēšanas sistēmu izstrādes metodika (doc. A.Lektauers)
 • Ģeogrāfiskās imitācijas modelēšanas metodika (doc. A.Lektauers)
 • Informācijas tehnoloģijas elektroniskajā komercijā (doc. A.Lektauers)

 

Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

 • Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu modificēšana un uzturēšana (prof. J.Grabis)
 • Sistēmu integrācija (prof. J.Grabis)
 • Asociatīvās metodes operāciju vadīšanā (prof. Ģ.Vulfs);

 

Lietišķo datorsistēmu institūts

 

Programmatūras inženierijas katedra

 • e-mācīšana un imitācijas apmācību sistēmas (profesors Leonīds Novickis)
 • Finansu informācijas sistēmas (profesors Leonīds Novickis)
 • Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta lietišķā programmatūra (profesors Leonīds Novickis)
 • Projektu vadības uzturēšanas rīki (asoc. profesors Vjačeslavs Šitikovs)
 • Ciparu sakaru sistēmu programmatūra (asoc. profesors Juris Lavendels)
 • Programmatūras drošība (asoc. prof. Eleonora Latiševa) 
 • Datorspēļu programmatūra(asoc. profesore Svetlana Kozlova)
 • e-mācīšanas sistēmu izstrāde (profesore Larisa Zaiceva)
 • Modernas tehnoloģijas programmatūras sistēmu izstrādē(profesore Larisa Zaiceva)

 

 

Lietišķo datorzinātņu katedra

 • Informācijas sistēmu drošība (prof. U.Sukovskis)
 • Modeļu vadāmās arhitektūra (MDA) modelēšanas, transformācijas, trasējamības un automatizācijas formalizēšana ar topoloģisko funkcionēšanas modeli (TFM) (prof. J.Osis)
 • Formāla modelēšana programmatūras modeļu vadāmā arhitektūrā (prof. J.Osis)
 • UML diagrammu formalizēšana ar topoloģisko funkcionēšanas  modeli (TFM) (prof. J.Osis)
 • Problēmvides modelēšanas formalizācija modeļvadāmas arhitektūras kontekstā (doc. Ē.Asņina)
 • Programmatūras izstrāde modeļvadāmās arhitektūras ietvarā (prof. O.Ņikiforova)
 • Objektorientēta sistēmanalīze (prof. O.Ņikiforova)
 • Objektorientētā programmēšana (prof. U.Sukovskis, asoc.prof. P.Rusakovs)
 • Informācijas vizualizēšana (asoc. prof. P. Rusakovs)

      

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

 • Intelektuālo objektu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana intelektuālu apmācības sistēmu izstrādē (profesors Jānis Grundspeņķis)
 • Zināšanu pārvaldība informācijas sistēmu izstrādē un e-apmācībā(asoc. profesore Mārīte Kirikova)
 • Datu bāzu tehnoloģijas (asoc. profesors Jānis Eiduks)
 • Izglītības procesa inženierija (profesors Jānis Grundspeņķis un asoc. profesore Mārīte Kirikova)
 • Prasību inženierija (asoc. profesore Mārīte Kirikova)

 

Lietišķās matemātikas institūts 

Inženiermatemātikas katedra

 • Stabilitātes problēmas hidraulikā un šķidruma mehānikā ar pielietojumiem atklāto kanālu plūsmu un nestacionāro plūsmu hidrauliskas sistēmas pētīšanā (profesors Andrejs Koliškins)

 

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra

 • Stohastisko dinamisko sistēmu robežteorēmas (profesors Jevgeņijs Carkovs)

 

 

Vides modelēšanas centrs

 • Hidroģeoloģisko problēmu modelēšana (vadošais pētnieks Aivars Spalviņš)

 

RTU Skaitļošanas centrs

 • Programmatūru pētīšana un modernizācija mācību un zinātniskajiem nolūkiem (vadošā speciāliste Baiba Dzērve)