Prakses vietas studentiem

"Norel IT" piedāvā prakses vietas datorsistēmu tehniķiem, datortīklu administratoriem un programmētājiem.