Programmētājs

 

PROGRAMMĒTĀJS / PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

 

Profesijas apraksts

 

Programmēšanas inženierim ir jāizstrādā programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu ietilpības nosacījumiem, jāorganizē un jāvada programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski jāpilnveido savas zināšanas un prasmes. Viņam ļoti labi pārzināt programmēšanas valodas un jāpārzina datu struktūras. Programmētājs izstrādā programmatūru atbilstoši prasību specifikācijai. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā profesijas standarta reģistrācijas numurs ir PS0001.

 

Svarīgākie priekšmeti

 

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža Programmēšanas valodas
Operētājsistēmas
Programmatūras inženierija (pamatkurss) 
Objektorientētā programmēšana
Datu struktūras un algoritmi
Tīmekļa tehnoloģijas
Nozares tiesību pamati un standarti
  
BakalauriDatu struktūras
Programmēšanas valodas
Ievads operāciju pētīšanā
Objektorientētā programmēšana
Operētājsistēmas
Programmēšanas valodas
Ievads datoru tīklos
Lietojum-
programmatūra
Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Datu bāzu vadības sistēmas
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
 Datoru organizācija un asembleri
Adaptīvās datu apstrādes sistēmas
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Datorsistēmu projektēšanas pamati
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Sistēmu modelēšanas līdzekļi
Datu analīze un apstrāde
Programmatūras izstrādes tehnoloģija
Akadēmiskie maģistriLietotāja interfeisa projektēšanas metodesDatortīklu programmatūra
Procesu programmēšana
Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas
Objektorientētās programmatūras attīstība
Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes
Programmatūras drošuma teorija
Operāciju vadīšana
Restrukturizācija un izmaiņu vadība
 
Profesionālie maģistri Paralēlie procesi un valoda ADA
Objektorientētās programmēšanas praktikums
HTML valoda
PHP valoda Web lietojumu izstrādē
Lietišķās intelektuālās sistēmas
Prolog un loģiskā programmēšana
Datortīklu operētājsistēmas
Programmēšana datortīklu vidē
Moderno programmēšanas valodu praktikums
Informācijas aizsardzība
Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Sistēmu analīze un projektēšana
Darbību sistēmas un stratēģijas
Informācijas sistēmu drošums
 

 

Intervijas ar absolventiem