Studentu darbi

Dokumentālā filma „Labāki kaimiņi“

Četri studenti – divi latvieši un divi igauņi – ceļo pa Latviju un Igauniju ar mērķi noskaidrot, kur latvieši un igauņi saprotas vislabāk, ko viņi var darīt kopā, ko mācīties un kādus stereotipus vienam par otru pārvarēt. Filmas darbība notiek Latvijas un Igaunijas pierobežā braucot pa ceļu, kas savieno abas valstis un satiekot cilvēkus, kuri mācās labas kaimiņattiecības izmantot savstarpējā izdevīguma veicināšanai. Šajā ceļa filmā viņi sastop igauņu un latviešu zemniekus, kuri mācās viens no otra un ir gatavi audzēt ekoloģisku pārtiku pilsētas restorāniem, mūziķus, kuri spēlē mūziku kopā katrs ar savas tautas tradicionālajiem instrumentiem, bērnus un jauniešus, kurus vieno motosports kā igauņu tā latviešu pusē, kā arī apmeklē pierobežas pilsētas Api, Valku un Valgu, kur dažādas paaudzes veido labas kaimiņattiecības. Filma veidota kā kopprojekts starp Igaunijas filmu studiju Allfilm un Latvijas filmu studiju Mistrus Media. Filmas režisore Linda Olte, scenārijs Guntars Daģis, operators Jurģis Kmins, režisora asistente Daiga Livčāne, producenti Inese Boka-Grūbe un Elīna Ļitvinova.

Dokumentālās filmas pirmizrāde LTV1, 2012. gada 21. septembrī 18:30.

 

Werner von Siemens Izcilības balvas

 

Par labākajiem 2009. gadā aizstāvētajiem maģistra un promocijas darbiem astoņiem Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) doktorantiem un studentiem piešķirtas Werner von Siemens Izcilības balvas. Wernera fon Sīmensa Izcilības balvas un stipendijas promocijas darbu kategorijā saņēma RTU DITF doktorants Gints Jēkabsons par darbu „Heiristiskas metodes daudzdimensiju regresijas modeļu būvēšanā”, vadītājs Dr.sc.ing., profesors J.Lavendels

 

2009.gada Valsts konkura izlaiduma darbiem darorzinātnēs rezultāti:

 

Veicināšanas balvu saņēma Edgars Matisāns ar darbu „Tīmekļa servisi un aģentu lietojumi”, vadītājs Profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis.

 

Bet kopumā šajā gadā tika izvirzīti sekojoši studenti ar viņu darbiem:

 

2008.gada Valsts konkura izlaiduma darbiem darorzinātnēs rezultāti:

 

 

Bet kopumā šajā gadā tika izvirzīti sekojoši studenti ar viņu darbiem:

 

Citi darbi

 

  • 2007. gada 6. jūnijā notika bakalauru 3. kursa studentu „Datorsistēmu projektēšanas pamati” kursa ietvaros izstrādātāprojekta Biedrības „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” mājas lapas izstrāde noslēguma prezentācija.
  • Microsoft izsaka pateicību DITF studentiem par viņu ieguldīto darbu!
  • Arņa Staško bakalaura darbs par tēmu "Biznesa procesu modeļi un to vieta uzņēmumu arhitektūrās". Darbu var iegūt šeit(pdf).