Studiju grafiks

STUDIJU DARBA KALENDĀRAIS GRAFIKS 2015./2016. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

MĀCĪBU NEDĒĻA

DATUMI

MĀCĪBU NEDĒĻA

DATUMI

1.

01.02. - 05.02.

9.

04.04. - 08.04.

2.

08.02. - 12.02.

10.

11.04. - 15.04.

3.

15.02. - 19.02.

11.

18.04. - 22.04.

4.

22.02. - 26.02.

12.

25.04. - 29.04.

5.

29.02. - 04.03.

13.

02.05. - 06.05.

6.

07.03. - 11.03.

14.

09.05. - 13.05.

7.

14.03. - 18.03.

15.

16.05. - 20.05.

8.

29.03. - 01.04.

16.

23.05. - 27.05.

LIELDIENU BRĪVDIENAS - 19.03.2016. - 28.03.2016.

PĀRBAUDĪJUMU SESIJA - 30.05.2016. - 22.06.2016.