Tālākizglītība

 

Mūžu dzīvo, mūžu mācies!

RTU Tālākizglītības nodaļa
Kaļķu ielā 1, 208. kab., Rīgā
Tālrunis: 67089439      

 

Tālākizglītība tā ir izglītības turpināšana un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana. Nav svarīgi vai Jūs esat tikko pabeidzis vidusskolu , augstskolu, vai uzsācis savu karjeru, tālākizglītība dod jums iespēju apgūt tieši tos studiju priekšmetus, kurus uzskaties par nepieciešamiem. Tālākizglītības mērķis ir profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidošana. Iegūtās izglītības kvalitāte tiek apliecināta ar attiecīgu izglītības dokumentu - RTU apliecību un sertifikātu.

 

Rīgas Tehniskajā universitātē ir iespējams apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus. Atbilstoši interesenta darbības nozarei un specifikācijai var pieteikties licencēto un akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā. Studiju priekšmetu daudzumu un komplektāciju izvēlās pats klausītājs.

 

Lai pieteiktos studiju priekšmetu apguvei:

  • Atkarībā no interesējošās nozares jāizvēlas viens vai vairāki studiju priekšmeti
  • Jāpiesakās RTU Studiju daļas, tālākizglītības nodaļā
  • Nepieciešamās konsultācijas var saņemt Tālākizglītības nodaļā (tālrunis 67089439)

 

Lai reģistrētos studiju priekšmetu apguvei, nepieciešams:

  • Iesniegt pieteikumu RTU Tālākizglītības nodaļā, uzrādot vidējās vai augstākās izglītības dokumentu (atkarībā no tā, kādas programmas priekšmetus Izvēlas); 
  • Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; 
  • Samaksāt par izvēlētajiem priekšmetiem (Maksa tiek parēķināta pēc izvēlēto priekšmetu kredītpunktu apjoma).

 

PIETEIKUMS