Kontakti

 

FAKULTĀTE

 

Rīgas Tehniskās universitātes
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, Latvija, LV-1007
Pasta adrese: Kaļķu 1, Rīga, LV-1658
Tālruņi: (+371) 67089512, (+371)67089590       
Fakss: (+371) 67089593      
E-pasts: ditfdek@cs.rtu.lv

 

DEKĀNS

 

Dr.habil.sc.ing., profesors Jānis Grundspeņķis
Tālruņi: (+371) 67089581, (+371)67089506      
Fakss: (+371) 67089593      
E-pasts: dean@cs.rtu.lv

 

DEKANĀTS

 

Adrese: Daugavgrīvas iela 2, 2. stāvs
Tālruņi: (+371) 67089512, (+371) 67089590      
Fakss: (+371) 67089593      
E-pasts: ditfdek@cs.rtu.lv

 

DEKĀNA VIETNIEKI

 

Prodekāns mācību darbā:
Agris Ņikitenko 
Tālruņi: (+371) 67089550, (+371) 67089591      
E-pasts: agris.nikitenko@rtu.lv

 

Prodekāns zinātniskajā darbā:
Dr. sc.ing Aivars Spalviņš
Tālrunis: (+371) 67089511      
E-pasts: emc@cs.rtu.lv

 

Prodekāns saimnieciskajā darbā:
Sarmīte Jaunpetroviča
Tālruņi: (+371) 67089541,  (+371) 28644337      
E-pasts: Sarmite.Jaunpetrovica@rtu.lv

 

DEKĀNA PALĪDZE

 

Velta Muceniece
Tālrunis:  (+371) 67089512      
E-pasts: dean@cs.rtu.lv

 

DEKANĀTA LIETVEDES

 

Ināra Graudiņa
Vita Mihalovska
Tālrunis:  (+371) 67089590      
E-pasts: ditfdek@cs.rtu.lv

 

Informācija studentiem pa tālruni (+371) 67089590 vai e-pastu ditfdek@cs.rtu.lv.

 

DITF fakultātes Facebook lapa.

 

 

STRUKTŪRVIENĪBAS

 

DADI - Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

Direktors: prof. M. Ziema
Adrese: Sētas iela 1-308, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089563      
E-pasts: dadinst@cs.rtu.lv
Mājas lapa: 
http://www.dadi.rtu.lv/

 

  • Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

Vadītājs: prof. A. Glazs
Adrese: Sētas iela 1, 3 stāvs, Rīga, Latvija LV-1048
Tālruņi: (+371) 67089563, (+371) 67089542      
E-pasts: aleksandrs.glazs@cs.rtu.lv

 

  • Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

Vadītājs: prof. V. Zagurskis
Adrese: Sētas iela 1-301, Rīga, Latvija LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089543      
E-pasts: valerijs.zagurskis@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://dt.cs.rtu.lv/

 

  • Datorvadības sistēmu profesora grupa

Vadītājs: prof. Z. Markovičs
Adrese: Sētas iela 1, 3 stāvs, Rīga, Latvija LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089562      
E-pasts: dadinst@cs.rtu.lv

 

ITI - Informācijas tehnoloģijas institūts


Direktors: prof J. Grabis
Adrese: Sētas iela 1-400, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089515, (+371) 67089509      
Fakss: (+371) 67089513      
E-pasts: grabis@iti.rtu.lv
Mājas lapa: http://iti.rtu.lv

 

  • Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

Vadītājs: J. Grabis
Adrese: Sētas iela 1-400, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089515, (+371) 67089509      
Fakss: (+371) 67089513      
E-pasts: vitk@itl.rtu.lv
Mājas lapa: http://iti.rtu.lv/vitk/

 

  • Modelēšanas un imitācijas katedra

Vadītājs: prof. J.Merkurjevs
Adrese: Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089514      
Fakss: (+371) 67089513      
E-pasts:
 Jurijs.Merkurjevs@rtu.lv
Mājas lapa: http://www.itl.rtu.lv/mik/

 

LDI - Lietišķo datorsistēmu institūts

Direktora p.i.: prof. J.Eiduks
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-519, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089581, (+371)67089506      
E-pasts: ldi@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://katedras.cs.rtu.lv/ldi

 

  • Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra

Vadītājs: prof. J.Grundspeņķis
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-547, Rīga
Tālrunis: (+371) 67089581, (+371)67089506, (+371) 67089584
E-pasts: evita.nikitenko@rtu.lv
Mājas lapa: http://misik.rtu.lv/

 

  • Lietišķo datorzinātņu katedra

Vadītājs: prof. U. Sukovskis
Adrese: Sētas iela 1-506, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089506, (+371) 67089503
Fakss: (+371) 67089596
E-pasts: nadezda.dubrovska@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://www.ldk.cs.rtu.lv

 

  • Programmatūras inženierijas katedra

Vadītājs: prof. L. Novickis
Adrese: Rīga, Sētas iela 1-505.
Tālruņi: (+371) 67089571, (+371) 67089096, (+371) 67089575
Fakss: (+371) 67089094
E-pasts: sabina.katalnikova@rtu.lv
Mājas lapa: http://pik.rtu.lv/

 

IMK - Inženiermatemātikas katedra

Vadītāja: prof. I.Volodko
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-148, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089528      
E-pasts: matem@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://katedras.cs.rtu.lv/IMK

 

 

VTMSK - Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra

Vadītājs: prof. M.Buiķis
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-440, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: (+371) 67089517     
Fakss: (+371) 67089513     
Mājas lapa: http://mspi.itl.rtu.lv/

 

 

SC - Skaitļošanas centrs

Direktors: V. Ozoliņš
Adrese: Sētas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālrunis: (+371) 67089540     
E-pasts: vitolds.ozolins@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://katedras.cs.rtu.lv/lat/centrs.html

 

VMC - Vides Modelēšanas centrs

Direktors: Dr.sc.ing., A. Spalvinš
Adrese: Daugavgrīvas iela 2-128, Rīga, Latvija, LV-1048
Tālruņi: (+371) 67089511, (+371) 67089518     
Fakss: (+371) 67089531     
E-pasts: emc@cs.rtu.lv
Mājas lapa: http://www.emc.rtu.lv/

 

 

RTU kontakti