Olga Toļerko

 

Darba vieta: Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

 

Amats: Datu bāzes programmētāja un uzturētāja, Web lapas uzturētāja

 

Izglītība: RTU ITI bakalaurs, maģistratūras pēdēja kursa studente

Pāris vārdos aprakstiet uzņēmumu, kur strādājat!

- Kā jau var saprast no nosaukuma, uzņēmums nodarbojas ar veselības statistiku, uzņēmuma darbs ir saistīts ar medicīnu, tai skaitā dzimušo un mirušo uzskaite. Tas ir valsts uzņēmums, līdz ar to ir nodrošinātas sociālās garantijas, garantētas brīvdienas (smaida).

Kādēļ strādājat tieši šajā uzņēmumā?

- Strādāju šeit tāpēc, kā manā amatā pirms manis strādāja viens paziņa, bet darbs neatbilda viņa specialitātei, tāpēc viņš aicināja mani aizņemt viņa vietu.

Kā nonācāt līdz šīm amatam?

- Man uzreiz piedāvāja stāties šajā amatā, un es piekritu, jo darbs atbilst manam profilam, un man bija prakse datubāzes programmēšanas jomā.

Aprakstiet, lūdzu, savas darba pienākumus.

- Par darba pienākumiem var izdalīt datubāzes uzturēšanu, datu uzturēšanu, tas ir veco datu maiņa, jauno datu ievade. Visādu atskaišu izveidošanu. Esmu arī aģentūras Web lapas uzturētāja.

Kāds ir darbs? Darbs ar datoru, ar klientiem, ar kolēģiem?

- Pārsvarā, tas ir darbs ar datoru, apmērām 80% no visa darba laika.

Kādas svešvalodas jums ir jālieto darba ietvaros?

- Tā, kā tas ir valsts uzņēmums, jālieto valsts valoda, un svešvalodas daudz neizmantoju, bet tehnisko dokumentu lasīšanai, tomēr, ir nepieciešama angļu valoda.

Kādas zināšanas ir nepieciešamas darbam jūsu uzņēmuma, jūsu vai līdzīgajā amatā?

- Datu bāzes tehnoloģiju pārzināšana, tas ir pats par sevi saprotams, arī programmēšana. Šīs zināšanas var nosaukt par bāzes zināšanām. Arī valodas. Liela daļa no literatūras ir angliski, tātad lai to veiksmīgi izlasītu, jāzina šī valoda.

Kuras zināšanas, jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Par pamat priekšmetiem var izdalīt J. Eiduka priekšmetus, un programmēšanu. Tas ir pamatzināšanas, kuras es izmantoju savā darbā.

Ko bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus? Vai studiju laikā kaut kā pietrūka?

- Ja studiju laikā mēs darītu visu, un tik daudz cik no mums prasīja pasniedzēji, tā pietiktu, bet jūs paši saprotat?

Kam studiju laikā būtu jāpievērš uzmanība, lai ieņemtu līdzīgo amatu?

- Visam :)

Kādas bija prasības, stājoties amatā?

- Datu bāzes, programmēšana, un, protams, angļu valoda. Galvenais - saprast tās lietas un spēt darboties šajā vidē.

Kādas ir jūsu izaugsmes iespējas?

- Gandrīz nav. Mūsu uzņēmums ir saistīts ar medicīnu, tātad, man kā IT speciālistam, šajā uzņēmumā īpaši daudz izredžu nav.

Cik ilgi domājat strādāt šajā amatā?

- Domāju šeit vēl pastrādāt pāris gadus.

Vai domājat studēt tālāk?

- Pabeigšu maģistratūru. Pēc tām man bija doma iegūt medicīnas izglītību, bet es pagaidām, to neizlēmu.

Kādām rakstura īpašībām jābūt, lai strādātu tajā amatā?

- Cilvēkam jābūt organizētam, mērķtiecīgam un precīzam savu darbību plānošanā.

Kādiem cilvēkiem jūs iesakāt studēt datorzinātnes? Kādām rakstura īpašībām viņiem jāpiemīt?

- Vispirms komunikablam, jo ir daudz cilvēku, kas mācās mūsu universitātē un sazinās tikai ar savu datoru, ir ieslēgti sevī. Arī cilvēkam jāzina, ko viņš grib, un viņam jāredz sava nākotne, jādomā par to. 

 

Intervija veikta 2006. gadā.