Kristīne Kampmane

 

Kāda ir jūsu izglītība?

- Esmu mācījusies Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķo datorsistēmu institūtā un ieguvusi Datorzinātņu maģistra grādu.

Kur jūs strādājat?

- Valsts zemes dienestā.

Kāds ir jūsu amats?

- Sistēmanalītiķe.

Pastāstiet, lūdzu, par savu darbavietu un jūsu lomu tajā?

- Tā ir valsts iestāde un darba kolektīvs ir ap piecdesmit cilvēkiem. Pārsvarā strādājam pie produktu uzturēšanas.

Kāda ir jūsu tipiskā darba diena?

- Pasūtītājs iesūta papildus prasības, tad ar viņu noorganizēju sanāksmi, kurā sīkāk noskaidroju un protokolēju konkrētās vēlmes. No tā tiek veidota prasību specifikācija un gadījumā, ja nav iesaistīta pārāk sarežģīta programmēšana, dažreiz pati uzrakstu arī projektējumu.

Kā jūs procentuāli sadalītu darbu ar datoru, kolēģiem un klientiem?

- 70% - ar datoru, 20% - ar kolēģiem, 10% - ar klientiem.

Kādas valodas sanāk izmantot darba ietvaros?

- Latviešu, krievu un angļu.

Kādas zināšanas no, tām ko apguvāt Rīgas Tehniskajā universitātē, jums nepieciešamas šai darbā?

- Galvenokārt tas, ko mācīja prof. M. Kirikova un prof. L. Zaiceva par sistēmanalīzi un dokumentāciju noformēšanu. SQL un Oracle datu bāzu zināšanas arī ir ļoti noderīgas. Savukārt programmēšanas priekšmeti, tāpat kā ekonomikas un sociālie ir ne tik svarīgi.

Kādas papildus zināšanas nācās apgūt?

- Daudz prakses prasību specifikāciju rakstīšanā un nedaudz SQL.

Kas bija galvenās prasības uzņemšanai šajā darba vietā?

- Gandrīz obligāta augstākā izglītība, bet kā plusi Oracle un SQL zināšanas, kā arī tas, ka iepriekš rakstīju specifikācijas pēc valsts standartiem.

Kādas jūsuprāt ir šim darbam nepieciešamākās rakstura iezīmes?

- Pacietība, organizētība, ļoti spēcīga loģika, komunikabilitāte, spēja rakstīt tā, lai visi saprot.

Kāda ir jūsu darba slodze?

- Parasta 40 stundu darba nedēļa un pēc darba var atslēgties un par to nedomāt.

Vai jums sanāca vienlaicīgi strādāt un mācīties un kā tas ietekmēja mācības?

- Strādāja no 3 kursa universitātē, un darbs mācībām netraucēja.

Vai mācoties bija nepieciešams savs personīgais dators?

- Var pirmajos kursos arī bez, ja vien bibliotēka strādātu ilgāk, vai būtu pienācīgs datoru nodrošinājums universitātē.

Vai ņēmāt studējošā vai studiju kredītu?

- Neņēmu. 

 

Intervija veikta 2006. gadā.