Artūrs Serovs

 

Kāda ir jūsu izglītība?

- Esmu datorzinātņu bakalaurs, bet patlaban turpinu studijas maģistrantūrā Rīgas Tehniskajā universitātē.

Kur jūs strādājat?

- Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Kāds ir jūsu amats?

- Sistēmanalītiķis.

Pastāstiet, lūdzu, par savu darbavietu un jūsu lomu tajā?

- Strādājam pie sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas izveides. Darbs tiek organizēts izmantojot DSD metodoloģiju.

Kāda ir jūsu tipiskā darba diena?

- Man nav konkrētu uzdevumu, bet pārsvarā jāapraksta programmatūra, jāpēta biznesa procesi un jārada jaunas idejas.

Kādēļ strādājat tieši šinī uzņēmumā?

- Tādēļ, ka tas bija samērā labs piedāvājums īstajā specialitātē. Iepriekš strādāju līdzīgā amatā, bet ne tik labā vietā.

Kā jūs procentuāli sadalītu darbu ar datoru, kolēģiem un klientiem?

- Grūti pateikt, jo darbs ir ļoti mainīgs, taču apmēram pusi uz pusi darbs ar datoru un darbs ar kolēģiem.

Kādas valodas sanāk izmantot darba ietvaros?

- Latviešu, krievu un angļu.

Kādas zināšanas no, tām ko apguvāt Rīgas Tehniskajā universitātē, jums nepieciešamas šai darbā?

- Oracle, SQL un programmēšanas valodas. Citiem priekšmetiem nav īpašas nozīmes, jo tie tiešā veidā nav nepieciešami darba gaitā.

Kādas papildus zināšanas nācās apgūt?

- Ļoti plašu informāciju par konkrēto darba sfēru.

Kas bija galvenās prasības uzņemšanai šajā darba vietā?

- Obligāta augstākā izglītība un vēlams arī prakse citā darbavietā.

Kādas jūsuprāt ir šim darbam nepieciešamākās rakstura iezīmes?

- Precizitāte, organizētība, laba atmiņa, spēja neņemt pie sirds, komunikabilitāte un zināma viltība. Humors un čaklums arī palīdz.

Kāda ir jūsu darba slodze?

- Atkarīgs no konkrētā darba, kas pasākts, bet gadās līdz pat 15 stundu darba dienām.

Vai jums sanāca vienlaicīgi strādāt un mācīties un kā tas ietekmēja mācības?

- No sākuma strādāju pa vasarām, bet uz pēdējiem kursiem arī paralēli mācībām un tas traucēja mācības.

Vai mācoties bija nepieciešams savs personīgais dators?

- Pilnīgi noteikti.

Vai ņēmāt studējošā vai studiju kredītu?

- Neņēmu.

Vai ir vēl kas, ko vēlaties piebilst?

- Gribu mazliet komentēt savu amatu. Tātad, manuprāt, sistēmanalītīķis ir uzskatu labotājs, skaidrotājs, atgādinātājs un visādi citādi tas, kurš nosaka kā citiem būtu jādzīvo. 

 

Intervija veikta 2006. gadā.