Inga Eglīte

 

Kāda ir Jūsu izglītība?

- Augstākā, maģistra grāds

Kur Jūs strādājat?

- Vienā no desmit vadošajām Latvijas bankām

Kāds ir Jūsu amats?

- Sistēmu analītiķis

Pastāstiet, lūdzu, par savu darba vietu un Jūsu lomu tajā?

- Strādāju finanšu institūcijā, programmatūras izstrādes struktūrvienībā . Uzņēmuma specifika nosaka to, ka analītiķim ir jābūt plaša profila speciālistam. Tas nozīmē, ka man ir jābūt zināšanām ne tikai par to kā noteikt biznesa cilvēku prasības un vajadzības, kā izstrādāt programmatūru, bet arī jābūt zināšanām par finansēm.

Kāda ir Jūsu tipiskā darba diena?

- Mana darba diena ietver biznesa cilvēku konsultēšanu par dažādām iespējām IT sistēmās. Nepieciešams noteikt biznesa vajadzības un prasības un rast risinājumu esošo sistēmu ietvaros. Protams, neatņemama darba sastāvdaļa ir sistēmu programmēšana un testēšana.

Kas bija galvenās prasības uzņemšanai šajā darba vietā?

- Darbs ar datubāzēm, zināšanas par specifiskām analītiskām sistēmām, prasme programmēt, spēja strādāt ar biznesu un sadarboties komandā.

Kādas Jūsuprāt ir šim darbam nepieciešamākās rakstura iezīmes?

- Spēja atšķirt svarīgo no mazsvarīgā. Spēja strādāt komandā, analītiska domāšana. Māksla rast kompromisu sarežģītās situācijās, strādāt stresa apstākļos.

Kāda ir Jūsu darba slodze?

- Pilna darba slodze.

Kā Jūs procentuāli sadalītu darbu ar datoru, kolēģiem un klientiem?

- Ar datoru = 50 %, ar klientiem = 35 %, ar kolēģiem = 15%

Kādas valodas sanāk izmantot darba ietvaros?

- Latviešu, angļu, krievu.

Kādas papildus zināšanas nācās apgūt?

- Projektu vadība, zināšanas darbam ar analītiskām sistēmām, finanšu sistēmām specifiskas datubāzes , programmēšanas valodas.

Kādas zināšanas no tām, ko apguvāt Rīgas Tehniskajā universitātē, Jums nepieciešams šajā darbā?

- Dažādas zināšanu izgūšanas metodes, zināšanu vadību zemā līmenī, RTU apgūtās programmēšanas valodas, programmatūras izstrādes modeļi, datubāzes vadības sistēmas.

Vai Jums sanāca vienlaicīgi strādāt un mācīties un kā tas ietekmēja mācības?

- Jā strādāju, bet tas negatīvi ietekmēja mācības, jo nevarēju pilnvērtīgi apmeklēt visas lekcijas.

Vai mācoties bija nepieciešams savs personīgais dators?

- Protams :)

Kāpēc nolēmāt mācīties datorzinātnes? Un kāpēc tieši RTU?

- Likās interesanta un perspektīva nozare. Tāpēc, ka RTU pamats ir eksaktās zināšanas, kas ir nepieciešams šai nozarei.

Vai tas, ko Jūs sākumā gaidījāt no universitātes un tas ko saņēmāt ir atšķirīgi?

- Stājoties universitātē man nebija lielas izpratnes par IT jomu, tāpēc man ir grūti salīdzināt sākotnēji gaidīto ar to kas ir saņemts, jo tiešām nopietna interese par šo nozari parādījās tikai mācoties bakalauros.

Vai uzskatāt, ka universitātē sniegtās zināšanas ir pietiekamas, lai turpinātu strādāt savā specialitātē?

- Jā, bet uzskatu, ka universitāte spēj iedot pamata zināšanas, bet katram pašam nepieciešams tālāk attīstīties. Mana pieredze rāda, ka universitātē iegūtās zināšanas ne vienmēr ir iespējams pielietot praktiski.

 

Intervija veikta 2006. gadā.