Salvis Andersons

 

Darba vieta: Valsts zemes dienests

Amats: Attīstības un koordinācijas daļas vadītājs

Izglītība:
2005.g. inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē, Informācijas tehnoloģijas institūts (2006. g. mācās maģistrantūrā)

 

Pāris vārdos aprakstiet uzņēmumu, kur strādājat!

- Valsts zemes dienests ir valsts iestāde, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu datu uzkrāšanu, mērniecības pārraudzību un kartogrāfiju.

Kādēļ strādājat tieši šajā uzņēmumā?

- Bija labs piedāvājums, vēlējos iegūt papildu zināšanas un labu pieredzi IT jomā, jo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma ir viena no vissarežģītākajām informācijas sistēmām valstī.

Kā nonācāt līdz šim amatam?

- Iestādes reorganizācijas rezultātā, kā paaugstināšanu amatā, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi Valsts zemes dienestā un IT jomā. Pirms paaugstināšanas strādāju par sistēmanalītiķi.

Aprakstiet lūdzu savus darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru!

- Darba pienākumi būtu IT nozares attīstības plānošana, daļas vadīšana, valsts iepirkumu IT jomā organizēšana, pārskatu aprēķinu veikšana, IT problēmu koordinēšana utt. Darba dienas piemērs ? sagatavoju tekošās vēstules, apmeklēju dažas ieplānotās sanāksmes, kam pa vidu nodarbojos ar dažādu nepieciešamo dokumentu izstrādi un organizēju konstatēto IT problēmu risināšanu.

Kādās proporcijās ir darbs ar datoru, klientiem, kolēģiem?

- datoru ? 40%, klientiem ? 20%, kolēģiem ? 40%.

Kādas svešvalodas jums nākas lietot darba ietvaros?

- Galvenokārt latviešu, mazliet krievu un pa retam angļu.

Cik noslogota bija jūsu darba diena?

- Darba laiks ir noslogots tuvu maksimumam, nākas strādāt arī pēc darba laika, lai efektīvi padarītu uzticētos pienākumus. Par darbu nedomāt tā pa īstam sanāk pēc 20:00 un sestdienās, svētdienās.

Kādus programmatūras rīkus jūs izmantojāt savā darbā?

- MS Office, MS Project un VZD specializēto programmatūru. Papildus darbu veikšanai sanāk lietot arī SQL Navigator, MS Visio un FoxPro.

Kādas zināšanas ir nepieciešamas darbam tajā uzņēmuma, jūsu vai līdzīgajā amatā?

- Nepieciešamas zināšanas IT jomā par programmatūru un citiem IS sastāvdaļu dzīves cikliem, jaunajiem IT risinājumiem, kā arī zināšanas sistēmanalīzē un iemaņas darbā ar klientiem.

Kuras zināšanas jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Vistuvāk darbā pielietot sanāca pie J.Grabja pasniegtajos priekšmetos (par IS integrāciju uzņēmumā) iegūtās zināšanas un pie J. Eiduka iegūtās zināšanas par datu bāzēm, to struktūru un projektēšanu.

Ko bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus?

- Visu, kas saistās ar programmatūru licenzēšanu, IT aprēķinu veikšanu, IS sastāvdaļām un IS struktūras veidošanu un tās attīstību. Arī iepirkumu plānošanu un organizēšanu un citas lietas.

Kam studiju laikā būtu jāpievērš uzmanība, lai ieņemtu līdzīgo amatu?

- Jāattīsta analītiskā domāšana, jāaptver visas IT jomas, pārāk nekoncentrējoties uz pārlieku iedziļināšanos kādā vienā konkrētā jomā, piemēram, programmēšanā. Jāuztver IT joma kā problēmvide kopumā un jāiemācās skaidri un viennozīmīgi formulēt savas domas.

Kādas bija prasības stājoties amatā (iepriekšējā pieredze, izglītība, u.c.)?

- Stājoties amatā par daļas vadītāju, bija nepieciešama iepriekšēja darba pieredze IT jomā, augstākā izglītība IT jomā un latviešu, angļu valodas zināšanas.

Kādas bija jūsu izaugsmes iespējas?

- Uzskatu, ka labas, ja vien darbu konkrētajā iestādē turpināšu ilgāk un turpināšu uzkrāt pieredzi IT jomā un plānošanā. Protams, lai sasniegtu izaugsmi, darba pienākumi jāpilda apzinīgi, kā arī jāmāk pamatot savus darba pienākumus un to rezultātus.

Cik ilgi domājat strādāt šai jomā?

- Tik ilgi, kamēr tas būs finansiāli izdevīgi un interesanti pašam..

Vai domājat studēt tālāk?

- Jā, šobrīd studēju RTU DITF akadēmiskajos maģistros, Informācijas tehnoloģijas institūtā.

Kādām rakstura īpašībām jābūt, lai strādātu šajā amatā?

- Jāmāk formulēt un pastāvēt par savu viedokli, organizēt savu darbu stresa situācijās, jābūt analītiskai domāšanai un pārliecībai par sevi. Tāpat jābūt mērķtiecīgam, uzticamam un patstāvīgam savos darbos.

Kādiem cilvēkiem iesakāt studēt datorzinātnes, kādām īpašībām viņiem jāpiemīt?

- Cilvēkiem, kam šī nozare interesē. Jāpiemīt ekstravertai domāšanai, tehniskai uztverei, gribasspēkam un pacietībai. 

 

Intervija veikta 2006. gadā.