Jānis Batalauskis

 

Darba vieta: Iekšlietu ministrija, Informātikas un sakaru departaments

Amats: Uzraudzības un attīstības nodaļas vadītājs

Izglītība: ITI, akadēmiskais maģistrs, 2005.gads

 

Pāris vārdos aprakstiet uzņēmumu, kur strādājat!

- Iekšlietu ministrijā IT&T pamatstruktūru veido Informācijas centrs, Sakaru centrs, Informātikas un sakaru departaments un IT nodaļas citās pakļautajās iestādēs. Informātikas un sakaru departamenta struktūra nav liela - 9 cilvēki. Departamentā ir divas nodaļas. Vienā ir cilvēki, kas apkalpo centrālā aparāta datortīklu un datortehniku: kopētājus, printerus. Un otra nodaļa (kurā esmu es) nodarbojas ar dokumentu darbu. Izstrādājam dažādus noteikumus, vērtējam noteikumu projektus, plānojam IT &T attīstību Iekšlietu struktūrā. Viss, kas ir saistīts ar IT lietām, iet caur mums.

Kā nonāca līdz šim amatam?

- Sāku strādāt kā vecākais referents. 2005.gada sākumā kļuvu par nodaļas vadītāju.

Kādēļ strādājat tieši šajā uzņēmumā?

- Studējot pēdējā gadā bakalauros, kolēģis, bijušais studiju biedrs, strādāja IeM tehniskajā nodaļā. Un viņiem vajadzēja cilvēku. Aizgāju parunāt, un toreizējais šefs teica, ka deru, bet papīra darbam. Tā arī sāku strādāt.

Vai apzināti meklējāt darbu?

- Meklēju darbu šajā sfērā, kuru sākotnēji varētu apvienot ar mācībām.

Kādas bija prasības stājoties amatā (iepriekšējā pieredze, izglītība, u.c.)?

- Cilvēku izvēle darba tirgū ir neliela, tāpēc darba pieredze ir ļoti nozīmīga. Ja runājam par izglītību, cilvēkam var arī nebūt augstākie grādi, ja vien viņš spēj parādīt, ka ir interese par darbu un ir gatavs pienākumus veikt atbilstošā kvalitātē.

Aprakstiet, lūdzu, savas darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru.

- Tipisku dienu nevar nosaukt. Katru dienu dara to, kas ir aktuāls. Pēdējā laikā ļoti daudz darba ar dažādu normatīvo aktu projektiem: gan MK noteikumu saskaņošana, gan iekšējo dokumentu izstrāde. Gan arī dažādi jautājumi, kas ir saistīti ar informācijas sistēmām un sakaru sistēmām.

Kādās proporcijās ir darbs ar datoru, klientiem, kolēģiem?

- Sanāk daudz kontaktēties ar citām struktūrvienībām. Iekšlietu struktūra ir ļoti liela. Ir daudzas iestādes ar savām IT struktūrām. Ir ļoti cieši jāsadarbojas ar visiem šiem cilvēkiem. Protams, ir jāstrādā arī ar cilvēkiem citās institūcijās. Ja novērtē procentos, tad 60% darba veicu vairāk patstāvīgi un 40% ir darbs ar cilvēkiem. Darbs ar cilvēkiem ir vairāk ar kolēģiem, bet reizēm ir darbs arī ar kompānijām par dažādiem pakalpojumiem (piemēram, ieviešot kādu informācijas sistēmu; vai konkursa rīkošana un piedāvājumu izskatīšana; vēl arī centrālā aparāta tehnikas iegāde).

Vai jūsu darbā ir svarīgi, ka ieguvāt IT izglītību?

- Noteikti. Un tieši IT plašā profilā, nevis kaut kāda konkrēta specializācija. Mācību procesā cilvēks saskaras ar daudziem jautājumiem, kas veido viņa zināšanas par IT sfēru.

Kuras no zināšanām jūs ieguvāt studējot RTU DITF, kuros priekšmetos?

- Visi priekšmeti palīdzēja izveidot priekšstatu par IT sfēru. Vislabāk no studiju laika atceros profesora Vulfs kursus Projektu un izmaiņu vadību. Tāpat Loģistikas kurs bija interesants.

Ko bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus?

- No vispārīgām lietām neko papildus nevajadzēja mācīties. Pats grūtākais ir situācija darba vietā: iepazīt vidi, kurā ir jāstrādā. Kursi, kas ir bijuši, tie vairāk ir semināri par aktuālām lietām: elektroniskie paraksti, utt.

Kādas svešvalodas jums sanāk lietot darba ietvaros?

- Eiropas dokumenti visi tiek tulkoti, bet daudzi dokumenti izstrādes procesā nāk angļu valodā. Angļu valoda noteikti ir nepieciešama. Ir bijuši gadījumi, kad jāizmanto vācu valoda. Un krievu un latviešu valodas - tas ir pats par sevi.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai ieņemtu šo amatu, veiktu dotos pienākumus? Un arī strādātu IT?

- Ja runājam kopumā, tad pati svarīgākā īpašība ir gribēt strādāt IT vidē un valsts iestādē. IT nozarē ļoti daudz kas visu laiku mainās. Un ja kādā laikā zūd šī interese, tad daudz kas paiet garām. Ļoti noderīga ir matemātiskā un loģiskā domāšana. 

 

Intervija veikta 2006. gadā.