Nauris Kolāts

 

Darba vieta: SIA “Nitro FX”

Amats: Projektu vadītāja asistents

Izglītība: Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Informācijas tehnoloģijas institūts. Maģistra profesionālās studijas.

Papildus izglītība (kursi, sertifikāti):

  • Vienas dienas projektu vadīšanas apmācības konference Helsinkos, Somijā;
  • Trīs dienu Baltijas valstu „Havas group” konference - „Creating award winning commercials” Kernave, Lietuvā;
  • Autopārvadātāju asociācijas "Latvijas auto" rīkotie Starptautisko kravu pārvadājumu atbildīgo personu profesionālās kompetences kursi. Iegūts profesionālās kompetences sertifikāts;

 

Pāris vārdos aprakstiet uzņēmumu, kur strādājat!

- SIA „Nitro FX” nodarbojas ar digitālo mārketingu ? mājas lapu, iekšējo tīklu, interneta portālu, vortālu izstrādi, e-komerciju, baneru un video reklāmu izstrādi.

Kādēļ strādājat tieši šajā uzņēmumā?

- Jo uzņēmums ir ļoti pretimnākošs, ar jaunām, svaigām, mūsdienīgām idejām, tas ir starptautisks un starptautiskā uzņēmumā strādāt ir labāk, nekā nelielā uzņēmumā. Esmu ļoti priecīgs, ka tiku pieņemts darbā bez iepriekšējas darba pieredzes projektu vadīšanā.

Kā nonācāt līdz šim amatam?

- Atradu darba sludinājumu, nosūtīju savu CV un pieteikuma vēstuli. Pēc nedēļas ar mani sazinājās uzņēmuma vadītājs Sandis un tiku uzaicināts uz darba pārrunām. Pēc tam man piedāvāja iespēju strādāt šajā uzņēmumā.

Aprakstiet, lūdzu, savus darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru!

- Manos darba pienākumos ietilpst projektu priekšlikumu izstrādāšana, organizēšana, projekta komandas vadīšana, projektu posmu plānošana, projektu strukturizēšana, projektu darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošana, koordinēšana, uzraudzība un pārplānošana. Sekošana projektu plānu izpildei, atbalsta nodrošināšana projektu vadītājam rezultātu analīzē, priekšlikumu izstrādāšana, korekciju ieviešana esošajos plānos. Projektu lietotāja rokasgrāmatu izstrāde. Darbs ar satura vadības sistēmu (CMS). Veicu SEO (search engine optimization) izpēti un priekšlikumu izstrādi.

Kāds ir darbs? Darbs ar datoru, ar klientiem, ar kolēģiem?

- Darbs uzņēmumā ir dinamisks un ļoti interesants. Jāplāno darba komandas sapulces, jātiekas ar klientiem, jāuzklausa un jāpieraksta prasības, vēlmes, mērķus un jācenšas paredzēt problēmas, lai laicīgi ar tām tiktu galā. Datorā tiek fiksēti visi projekta uzdevumi, tie tiek sadalīti un to izpildei tiek sekots līdzi, jo dienas beigās katrs darbinieks atskaitās, cik daudz viņš izdarījis, cik stundas katram uzdevumam veltījis u.c.

Kādas svešvalodas jums nākas lietot darba ietvaros?

- Darba ietvaros daudz jālieto angļu valoda, jo jāsadarbojas ar Somijas un Igaunijas kolēģiem. Lietota tiek arī krievu valoda, taču ikdienā sarunājamies un pārsvarā veicam darbu latviešu valodā.

Cik noslogota bija jūsu darba diena?

- Darba dienas noslogotība ir atkarīga no projektu skaita. Tad, kad „uzkrīt” uz galvas vairāki projekti, kuriem ir īss izpildes termiņš, tad darba diena izvēršas ļoti noslogota un saspringta - viss jāsaplāno un jāsadala darbs tā, lai nebūtu aizkaves.

Kādus programmatūras rīkus jūs izmantojāt savā darbā?

- Lai veidotu dokumentāciju - MS Office rīki, komunikācijai savā starpā, testēšanai, atkļūdošanai u.c. tiek lietots iekšējais Intranets un projektu vadīšanā tiek lietota speciāli izveidota Nitro programmatūra.

Kādas zināšanas ir nepieciešamas darbam tajā uzņēmuma, jūsu vai līdzīgajā amatā?

- Lai strādātu par projektu vadītāju, nepieciešamas vismaz teorētiskas zināšanas projektu vadīšanā un projekta risku pārvaldē. Vēlamas zināšanas ētikā, industriālajās attiecībās, ir jāseko līdzi jaunumiem IT pasaulē, lai zinātu jaunākos risinājumus, kurus iespējams piedāvāt klientiem.

Kuras zināšanas jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Projektu vadīšanu apguvu sekojošos priekšmetos - Projektu vadības rīki, Informācijas tehnoloģijas projektu vadība un Datu noliktavas projekta vadība, kurus pasniedza J. Grabis, Industriālās attiecības apguvu pie pasniedzēja V. Kuņicka.

Ko bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus?

- Sākot strādāt šajā uzņēmumā, ļoti daudz nācās apgūt un ātrā laika periodā, jo darba bija daudz. Sākumā bija sarežģīti visu aptvert, atcerēties, taču tā bija ļoti laba pieredze kā tikt galā ar sevi un ar visu jauno, kas nepieciešams ikdienas darbā. Jāapgūst bija darbs uz Apple Macintosh datoriem, jāapgūst mājas lapu satura vadības sistēmas īpatnības un konfigurēšanu, dažādu dokumentu, rēķinu sastādīšana u.c. Ja cilvēks vēlas strādāt, tad darba procesā visu iespējams apgūt.
Strādājot šajā uzņēmumā esmu ieguvis ļoti daudz zināšanu interneta mājas lapu izstrādē, kā arī SEO, tādēļ esmu uzsācis mājas lapu izstrādi, to, ko es daru un esmu jau paveicis variet apskatīt šeit - www.majas-lapu-izstrade.lv.

Kam studiju laikā būtu jāpievērš uzmanība, lai ieņemtu līdzīgo amatu?

- Uzmanība būtu jāpievērš visiem priekšmetiem, kas tiek pasniegti, jo katrs sniedz savas gudrības, zināšanas, kas vēlāk noteikti palīdzēs darbā. Pats galvenais jau laikam pašam vēlēties mācieties.

Kādas bija prasības stājoties amatā (iepriekšējā pieredze, izglītība, u.c.)?

- Bija nepieciešama pabeigta vai vēl nepabeigta izglītība IT jomā, vēlams projektu vadīšanā, iemaņas darbā ar datoru un komunikācijā ar cilvēku, obligāti jāpārvalda angļu valoda. Iepriekšēja darba pieredze nebija obligāta.

Kādas ir jūsu izaugsmes iespējas?

- Izaugsmes iespējas starptautiskā uzņēmumā ir plašas. Var kļūt par vecāko projektu vadītāju, pārcelties uz citu valsti, kurā ir vairāk darbinieku un var kļūt arī par kompānijas vadītāju.

Cik ilgi domājat strādāt šai amatā?

- Par projektu vadītāja asistentu plānoju strādāt aptuveni 6 - 8 mēnešus un tad ceru kļūt jau par projektu vadītāju.

Vai domājat studēt tālāk?

- Pēc maģistra grāda iegūšanas projektu vadīšanā plānoju studēt uzņēmējdarbību, jo vēlos dibināt savu IT pakalpojumu uzņēmumu.

Kādām rakstura īpašībām jābūt, lai strādātu šajā amatā?

- Nepieciešama liela uzmanība, rūpība, atbildība, patstāvīga domāšana un sava laika plānošana vairākus soļus uz priekšu, kā arī jāprot saprasties ar cilvēkiem.

Kādiem cilvēkiem iesakāt studēt datorzinātnes, kādām īpašībām viņiem jāpiemīt?

- Datorzinātnes iesaku studēt cilvēkiem, kuriem interesē informācijas tehnoloģijas joma, padodas matemātika, kas racionāli domā, ir uzmanīgi, rūpīgi, precīzi un pat pedantiski.
Esmu ļoti priecīgs, ka esmu izvēlējies studēt tieši šajā jomā!

 

Intervija veikta 2006. gadā.