Valdis Iļjučonoks

 

Kāda ir Jūsu izglītība?

- Maģistra grāds.

Kur Jūs strādājat?

- Nexum Insurance Technologies. Kompānija, kas ražo programmatūras apdrošināšanas un finanšu tirgum.

Kāds ir Jūsu amats?

- Programmatūru arhitekts.

Pastāstiet, lūdzu, par savu darba vietu un Jūsu lomu tajā?

- Veidojam lielas sistēmas, kas palīdz tās īpašniekiem ātrāk un efktīvāk organizēt savu ikdienas darbu, kā arī palīdz pieņemt ātrāk un efektīvāk biznesa stratēģiskos un taktiskos lēmumus. Atbildu par programmatūru uzbūvi, tehnisko realizāciju, izmantotajām tehnoloģijām. Pētu jaunākās pieejamās tehnoloģijas un mēģinu tām atrast pielietojumu mūsu nozarē.

Kāda ir Jūsu tipiskā darba diena?

- Sapulces, brainstorming, zīmēšanas nodarbības, kods

Kas bija galvenās prasības, lai iestātos šajā darba vietā?

- Aizrautība un mīlestība pret to, ko dari. Pārējo var iemācīties.

Kādas Jūsuprāt ir šim darbam nepieciešamākās rakstura iezīmes?

- Pacietība, vienkāršs skats uz lietām, kas nebūt nav vienkāršas, aizrautība.

Kāda ir Jūsu darba slodze?

- Bieži nākas strādāt ārpus darba laika.

Kā Jūs procentuāli sadalītu darbu ar datoru, kolēģiem un klientiem?

- 50, 30, 20 attiecīgi.

Kādas valodas sanāk izmantot darba ietvaros?

- Angļu, krievu.

Kādas papildus zināšanas nācās apgūt?

- Ļoti daudzas.

Kādas zināšanas no tām, ko apguvāt Rīgas Tehniskajā universitātē, Jums nepieciešams šajā darbā?

- Jebkuras zināšanas noder kādā no brīžiem. Tieši pašlaik lieti noder apgūtā augstākā matemātika universitātē.

Vai Jums sanāca vienlaicīgi strādāt un mācīties un kā tas ietekmēja mācības?

- Protams. Mūsdienās tas vairs nav returms. Mācības tas ietekmēja, protams, ka uz negatīvo pusi, jo mazāk laika atlika mācībām, vairāk uzmanības bija jāvelta darbam. Kopsummā ? ja to grib, tad apvienot abas šis nodarbošanās ir iespējams.

Vai mācoties bija nepieciešams savs personīgais dators?

- Nē nebija nepieciešams, bet personīgā datora esamība dažos priekšmetos saīsināja nepieciešamo laiku studijas darbiem.

Kāpēc nolēmāt mācīties datorzinātnes? Un kāpēc tieši RTU?

- Datorzinātnes šķita viena no perspektīvākajām nozarēm. RTU ? izvēle krita uz šo universitāti, jo vecāki mācījušies tur arī.

Vai tas, ko Jūs sākumā gaidījāt no universitātes un tas ko saņēmāt ir atšķirīgi?

- Protams. Plānotais reti kad sakrīt ar sagaidīto.

Vai uzskatāt, ka universitātē sniegtās zināšanas ir pietiekamas, lai turpinātu strādāt savā specialitātē?

- Universitātē ir iegūstamas tikai pamatzināšanas, kas būs pamats turpmākajam zināšanu templim.

 

Intervija veikta 2006. gadā.