Renāte Strazdiņa

 

Darba vieta: Ernst&Young Baltic SIA.

Amats: Vecākā menedžere Konsultāciju departamentā.

Izglītība: Inženierzinātņu grāds datorzinātnēs, papildus tam maģistra grāds vadības zinātnēs un neklātienes studijās iegūta ACCA kvalifikācija, kā arī starptautiski atzīts projektu vadības sertifikāts Prince2.

 

Pāris vārdos aprakstiet uzņēmumu, kur strādājat?

- Līderis konsultāciju jomā Baltijā, ar zinošiem un darboties gribošiem darbiniekiem.

Kādēļ strādājat tieši šajā uzņēmumā?

- Lielā izaicinājuma un iespēju dēļ.

Kā nonācāt līdz šīm amatam?

- Pakāpeniski izaugot no konsultanta.

Aprakstiet, lūdzu, savas darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru.

- Darba plānošana no rīta, tikšanās ar klientiem, pārrunājot projektu gaitu, specifiskas tikšanās par konkrētiem projektu aspektiem, diskusijas ar kolēģiem, meklējot piemērotākos risinājumus, kolēģu sagatavoto dokumentu kvalitātes pārbaude.

Kāds proporcijās ir darbs? Darbs ar datoru, ar klientiem, ar kolēģiem?

- Darbs ar datoru 4-6 stundas, ar klientiem 3-5 stundas, ar kolēģiem 2-3 stundas.

Kādas svešvalodas jums ir jālieto darba ietvaros?

- Krievu un angļu.

Cik noslogota ir jūsu darbadiena?

- Ļoti noslogota, jo darbalaikā visa uzmanība tiek veltīta tikai darbam.

Kādus rīkus un programmas jums sanāk izmantot savā darbā?

- Nekas ļoti specifisks.

Kādas zināšanas ir nepieciešamas darbam jūsu uzņēmuma, jūsu vai līdzīgajā amatā?

- Zināšanas par sistēmu analīzi, t.sk. informācijas iegūšanas metodēm, par lēmumu pieņemšanu, par tehnoloģijām, par projektu vadību, par IS dzīves cikliem, par finansēm, par dažādu sfēru specifiskiem biznesa procesiem, piemēram, tirdzniecība, valsts pārvalde utt.

Kuras zināšanas, jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Visas iepriekšminētas izņemot finanses un dažādu sfēru specifiskās zināšanas.

Ko bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus?

- Finanses un dažādu sfēru specifiskās zināšanas.

Kādas bija prasības, stājoties amatā (iepriekšējā pieredze, izglītība, u.c. prasības)?

- Augstākā izglītība, svešvalodu zināšanas, vēlme daudz strādāt un pašattīstīties.

Kādas ir jūsu izaugsmes iespējas?

- Pilnībā atkarīgas no pašas vēlmes iemācīties un saprast vēl vairāk.

Cik ilgi domājat strādāt šajā amatā?

- Neesmu domājusi par darba maiņu, jo man patīk, tas ko es daru.

Vai domājat studēt tālāk?

- Pagaidām nē, bet vienmēr parādās jaunas iespējas, kuras ir jāizmanto.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai strādātu šajā amatā?

- Vēlme saprast un ieklausīties cilvēkos, spēja formulēt pamatotu viedokli, spēja ātri apstrādāt jaunu informāciju, spēja vienmēr attīstīt sevi.

Kādiem cilvēkiem iesakāt studēt datorzinātnes, kādām īpašībām viņiem jāpiemīt?

- Tas ir ļoti atkarīgs no profesijas, kurā tālāk vēlas strādāt. Ja IT konsultāciju jomā, tad noteikti tās īpašības, kuras definētas iepriekšējā jautājumā.

 

Intervija veikta 2006. gadā.