Evelīna Truboviča

 

Darba vieta: SIA „TietoEnator”

 

Amats: Vecākā testētāja

 

Izglītība: 2004. gads - Inženierzinātņu maģistre datorsistēmās, RTU DITF LDI

 

Pāris vārdos aprakstiet uzņēmumu, kur strādājat!

- Uzņēmums darbojas IT risinājumu sfērā banku un apdrošināšanas sektorā: izstrādā un piegādā bankām un maksājumu karšu apstrādes centriem sistēmas, kas apstrādā maksājumu karšu transakcijas.

Kādēļ strādājat tieši šajā uzņēmumā?

- Uzņēmums ir ļoti stabils, ar savu vēsturi un bagātu pieredzi IT jomā. Uzņēmums piedāvā darbiniekiem augt profesionāli un parealizēties.

Kā nonācāt līdz šīm amatam?

- Līdz TietoEnatoram es jau strādāju dažos citos uzņēmumos par programmatūras testētāju aptuveni 3 gadus. Kad uzzināju, ka TietoEnatorā meklē testētājus, nosūtīju savu CV. Veiksmīgi izturēju pārrunas un man piedāvāja vecākās testētājas amatu, jo tas atbilst manai uzkrātai pieredzei.

Aprakstiet, lūdzu, savas darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru.

- Izstrādāt testa scenārijus atbilstoši programmatūras prasībām, instalēt patčus un hotfiksus, kurus jātestē, sagatavot testa vidi testēšanai (sagatavot datu bāzi, uzinstalēt programmatūru testēšanai, ievadīt testa datus utt.), testēt programmatūru, reģistrēt atrastās kļūdas un problēmas speciālajā sistēmā, pārtestēt kļūdu labojumus. Nepieciešams ļoti daudz komunicēt ar programmētājiem, sistēmas analītiķiem un projekta vadītāju, kā arī ar citiem testētājiem.

Kāds ir darbs? Darbs ar datoru, ar klientiem, ar kolēģiem?

- Darbs ar datoru: 55%, ar klientiem: 0%, ar kolēģiem: 45%

Kādas svešvalodas jums ir jālieto darba ietvaros?

- Darbā lietoju latviešu, krievu un angļu valodu, jo gan iekšēja, gan ārējā dokumentācija ir visās trīs valodās.

Cik noslogota ir jūsu darbadiena? (Cik darba stundas nedēļā un vai mājās var atļauties vairs nedomāt par darbu)?

- Cenšos nestrādāt vairāk par 8 stundām dienā, jo darbs ar datoru ir diezgan kaitīgs veselībai, plus darbs ir ļoti atbildīgs un diezgan saspringts, tāpēc jācenšas atpūsties. Bet, ja es nepaspēju laicīgi izpildīt tekošos uzdevumus, es varu arī strādāt ilgāk: 10-12 stundas dienā, bet ne katru dienu. Mājās es diezgan bieži domāju par darbu, it īpaši tad, ja projekts ir sarežģītāks nekā citi, un prasa neordināro testēšanas pieeju.

Kādus rīkus un programmas jums sanāk izmantot savā darbā?

- Oracle DB, Internets (Mozilla Firefox, Internet Explorer), MS Word, MS Excel, sistēma darba laika uzskaitei, sistēma kļūdu un problēmu reģistrēšanai, CVS (Component ersion System), Unix/Linux komandas rindiņas, FAR

Kādas zināšanas ir nepieciešamas darbam jūsu uzņēmuma, jūsu vai līdzīgajā amatā?

- Datu bāzes zināšanas, SQL valodas zināšanas, jābūt pieredzējušam datora lietotājam, jāzina programmatūras dzīves ciklu, jāzina testēšanas metodoloģijas, jāzina programmēšanas pamatus un loģiku, jāorientējas sistēmas analīzē.

Kuras zināšanas, jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Priekšmetos saistītos ar Datu bāzēm ieguvu pamatzināšanas par SQL un datu bāzēm, ko pēc tam nācās attīstīt. Par sistēmas analīzi un programmatūras dzīvības cikliem uzzināju priekšmetos, kurus mums pasniedza J.Grundspeņķa kungs, diemžēl precīzus nosaukumus neatceros. Par testēšanu mums stāstīja arī L. Zaicevas kundze.

Ko bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus?

- Principā, visu vajadzēja apgūt patstāvīgi, jo teorija, ko mums pasniedz universitātē ir viens, bet saskarties ar tām lietām praksē ir kaut kas cits. Noteikti pašmācības ceļā vajadzēja daudz ko uzzināt par testēšanu, jo universitātē tam bija veltīts ļoti maz laika. Iemaņas strādāt ar Unix/Linux komandas rindiņām es apguvu ārpus universitātes.

Kam studiju laikā būtu jāpievērš uzmanība, lai vēlāk ieņemtu līdzīgu amatu?

- Diemžēl, mūsu universitātes programma nespēj sagatavot kvalificētu testētāju. Laiks, kas ir atvēlēts testēšanas mācībām nav pietiekams. Tomēr, fokusēšanas uz datu bāzēm, uz programmatūras izstrādes procesu ir ļoti noderīga. Ļoti būtu vēlams, ja universitātē sniegtu zināšanas arī par oprētājsistēmām, alternatīvām MS Windows, īpaši Unix/Linux, jo pašlaik pieredze darbā ar Unix/Linux tiek ļoti vērtēta tirgū. Ļoti noderīgi arī būtu fokusēt savu uzmanību uz modernām programmēšanas valodām, it īpaši Web programmēšanas valodām (.NET, ASP Net utt.), kā arī uz Java.

Kādas bija prasības, stājoties amatā (iepriekšējā pieredze, izglītība, u.c. prasības)?

- Stājoties amatā, vispirms skatījās uz pieredzi. Bija vēlams arī, lai kandidātam būtu augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība Informācijas tehnoloģiju jomā. Bet, ja cilvēkam ir atbilstoša pieredze un interese IT jomā, bet nav atbilstošas izglītības, vai izglītība bija iegūta pavisam citā jomā, tad arī tādiem kandidātiem bija iespēja tikt uzaicinātam uz interviju. Konkrēti par pieredzes un iemaņu prasībām: bija nepieciešamas SQL zināšanas, pieredze testēšanā, analītiskā domāšana.

Kādas ir jūsu izaugsmes iespējas?

- Dotajā uzņēmumā man ir iespējas kļūt par vadošo testētāju, par testētāju-analītiķi, kā arī pamēģināt sevī kaut kādā pavisam citā amatā, ja man būs tādas vēlmes un iespēja, jo mūsu uzņēmums atbalsta iekšējo kadru rotāciju. Tomēr, es pagaidām gribu turpināt krāt pieredzi testēšanā, un attīstīties šajā nozarē.

Cik ilgi domājat strādāt šajā amatā?

- Pagaidām nevaru to pateikt.

Vai domājat studēt tālāk?

- Varbūt citā jomā, kas nav saistīta ar IT.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai ieņemtu šo amatu, veiktu dotos pienākumus?

- Jābūt komunikablam, draudzīgam cilvēkam, jābūt organizētam, lai veiksmīgi saplānotu un organizētu savu darba laiku. Jābūt analītiski domājošam, mērķtiecīgam, pedantiskam, ļoti atbildīgam, diezgan neatlaidīgam tādā ziņā, ka ja cilvēks ir pārliecināts, ka ir atradis kļūdu, viņam jāmāk to pierādīt un pārliecināt arī programmētāju/analītiķi/projekta vadītāju, ka viņam ir taisnība. Zināmā mērā jābūt ambiciozam.

Kādiem cilvēkiem iesakāt studēt datorzinātnes, kādām īpašībām viņiem jāpiemīt?

- Nevaru pateikt, jo atceros, kad pati saku studēt, man pat nebija skaidras sapratnes, kas ir IT, un vai man izdosies strādāt vēlāk šajā jomā. Man liekas, ka studēšanas laikā cilvēks var atklāt sevī daudzas īpašības, kas palīdzētu viņam atrast sevi IT jomā. Vienīgais, ko noteikti zinu: ir jābūt izturīgam un neatlaidīgam, jo mācīšanās RTU DITF fakultāte nav viegls process :). 

 

Intervija veikta 2006. gadā.