Irina Šustova

 

Darba vieta: SIA TietoEnator

Amats: Vadošais testētājs sistēmu integrācijas nodaļā

Izglītība: bakalaura grāds datorzinībās, inženiera kvalifikācija informācijas tehnoloģijās RTU ASTF

 

Pāris vārdos aprakstiet uzņēmumu, kur strādājat!

- Financial Services - maksājumu karšu risinājumu izstrāde, kas paredzēti maksājumu karšu izdošanai, pieņemšanai un apstrādei, U-komercijai, kā arī krāpniecības gadījumu uzraudzībai un novēršanai; maksājumu karšu sistēmu integrācija, konsultācijas un apmācība. (www.tieto.com)

Kādēļ strādājat tieši šajā uzņēmumā?

- Jo man tas ir interesanti. Nozare attīstās ļoti strauji, katru dienu kaut kas mainās, tādēļ mans darbs arī nav rutīnas.

Kā nonācāt līdz šim amatam?

- Strādājot :)

Aprakstiet, lūdzu, savus darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru!

- Risinājuma analīze,
- Testu plānošana, 
- Testa vides sagatavošana, instalēšana, konfigurēšana,
- Dažādu sistēmu integrēšana, 
- Testu scenāriju rakstīšana,
- Testu datu sagatavošana,
- Testēšana,
- Testu rezultātu analīze, 
- Kļūdu reportēšana, atsekošana, pārtestēšana,
- Konsultācijas risinājuma ieviešanas laikā pie klientiem,
- Attālināta integrācijas testēšana ar klientu sistēmām,
- Jauno darbinieku apmācība,
- Piedalīšanās testēšanas procesa uzlabošanas pasākumos
- U.c.

Kādās proporcijās ir darbs ar datoru, klientiem, kolēģiem?

- Ar klientiem - 5 %, ar kolēģiem - 25%, ar datoru - 70 %

Kādas svešvalodas jums nākas lietot darba ietvaros?

- Krievu, latviešu, angļu

Cik noslogota bija jūsu darba diena?

- Parasti diezgan noslogota, jo dažkārt nācās risināt uzreiz vairākas problēmas(nav tā, ka strādā tikai ar vienu projektu), līdz ar to vajag ātri „pārslēgties” no viena uzdevuma uz citu.

Kādus programmatūras rīkus jūs izmantojāt savā darbā?

- SQL Navigator, TOAD, Oracle DB, Mozilla Firefox, FAR, MS Office produkti, UltraEdit, putty, CVS, BEA Tuxedo, Linux/Unix, iekšējās sistēmas (darba laika uzskaitei, kļūdu atsekošanai, testu scenāriju/datu glabāšanai), dažādi simulātori(ATM, POS, VISA, Mastercard u.c.)

Kādas zināšanas ir nepieciešamas darbam tajā uzņēmuma, jūsu vai līdzīgajā amatā?

- Jābūt zināšanām par programmatūras izstrādes dzīves ciklu, datu bāzēm, jāzina testēšanas procesu un metodoloģijas, programmēšanu un sistēmu analīzi, jāmāk strādāt Linux/Unix vidē.

Kuras zināšanas jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Mākslīgais intelekts, C++, programmatūras izstrādes principi

Ko bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus?

- Oracle bija jāmācās pašai, jo studējot bija vairāki priekšmeti par tēmu „Datu bāžu vadības sistēmas”, bet visi ļoti attālināti no īstas dzīves (un arī novecojuši, jo mācāmies vēl FoxPro :). Pēc pabeigšanas sanāk, ka pamatzināšanas ir, bet to pavisam nepietiek darbam. Kā arī par testēšanas metodēm bija runāts tikai dažās nodarbībās.

Kam studiju laikā būtu jāpievērš uzmanība, lai ieņemtu līdzīgo amatu?

- Diemžēl, mana laikā par testēšanu tika runāts tikai vienā priekšmetā: programmatūras izstrādes principi( ko pasniedza prof.Zaiceva), un arī tikai dažas nodarbības, ļoti pavirši. Būtu vēlams pievērts uzmanību programmatūras izstrādes procesa apgūšanai, datu bāžu vadības sistēmām, dažādām operētājsistēmām, sistēmu analīzei, programmēšanai. Un galvenais ? ne tikai teorētiski spriest par šīm lietām, bet darīt daudz praktisko darbu, lai šīs zināšanas nebūtu atrautas no realitātes.

Kādas bija prasības stājoties amatā (iepriekšējā pieredze, izglītība, u.c.)?

- Stājoties darbā iepriekšējās pieredzes IT jomā man nebija, studijas jau bija pabeigtas(bet pat ja nebūtu, tad tā nav problēma. Mūsu uzņēmumā strādā daudz studentu, un vadība ar sapratni attiecās pret viņu vajadzībām). Galvenais, ka man bet bija liela vēlme un spēja strādāt un apgūt jaunas zināšanas!

Kādas bija jūsu izaugsmes iespējas?

- Man bija garš ceļš pa karjeras kāpnēm: Jaunākais testētājs, Testētājs, Vecākais testētājs, Vadošais testētājs, Testēšanas grupas vadītājs un beidzot Vadošas testētājs Integrācijas nodaļā, kur es strādāju pašlaik.

Cik ilgi domājat strādāt šai jomā?

- Pagaidām neplānoju neko mainīt.

Vai domājat studēt tālāk?

- Iespējams, bet precīzu plānu nav. Visticamāk, ka studēšu pavisam citā nozarē.

Kādām rakstura īpašībām jābūt, lai strādātu šajā amatā?

- Jābūt komunikablam, atbildīgam, pedantiskam, ar analītiskām spējām, ar tieksmi pret perfektumu, jāspēj plānot, pārliecināt citus un aizstāvēt savu viedokli.

Kādiem cilvēkiem iesakāt studēt datorzinātnes, kādām īpašībām viņiem jāpiemīt?

- Sk. augstāk. Tiem cilvēkiem, kuriem tuvi ir jēdzieni „loģika, cipari, analīze” u.tml.

Kam Jūs vispār ieteiktu studēt RTU DITF un kādēļ?

- Kādreiz piedalījos arī jauno darbinieku pieņemšanā darbā? Pretendentu zināšanu līmenis, kas mācījās RTU, bija krietni augstāks, nekā citu augstskolu absolventiem/studentiem. Vairāki mūsu firmas labākie darbinieki ir tieši RTU DITF absolventi!

Ar ko Jums palikuši atmiņā studiju gadi RTU?

- Vairāk ar to draudzīgo studentu kolektīvu, kas mums bija, ar dažādām jautrajām epizodēm gan universitētes auditorijās, gan ārpus tām.

Kādi varētu būt Jūsu ieteikumi pasniedzējiem par mācību procesu un tā kvalitāti?

- Vairāk pievērst uzmanību praksei, reālajiem darbiem, lai mācību process nebūtu atrauts no īstas dzīves! Un sekot līdzi jaunajām tehnoloģijām, nevis pasniegt to, ko jau neviens neizmanto.

Vai šī sfēra, respektīvi, datorzinātnes, šobrīd vēl ir perspektīva? Kāpēc?

- Domāju ka jā, jo vairākas un vairākas nozares pāriet uz informācijas sistēmu lietošanu savā ikdienas darba procesā.

Kuri pasniedzēji vislabāk palikuši atmiņā un kādēļ tieši viņi?

- Prof. Grunspeņķis - ĻOTI profesionāls, kompetents, pieredzējis cilvēks, kas pilnīgi pārzina savu priekšmetu un spēj viegli, saprotami un interesanti to pasniegt! Prof. Sukovskis - arī ļoti profesionāls cilvēks, kas pasniedz ne tikai teoriju, bet ļoti daudz arī praktisko darbu, ka arī pievērš uzmanību tādām lietām, kas parasti nav rakstītas grāmatās, bet nāk no paša pieredzes un ir ļoti noderīgas.

Kādas bija attiecības ar kursa biedriem (vai bija jaušamas konkurences cīņas)?

- Bija ļoti draudzīgs un izpalīdzīgs kolektīvs.

Vai atceraties savu izlaiduma dienu? Ja jā, tad kas tieši palicis atmiņā?

- Atceros: es toreiz strādāju? :(

Vai Jūs iesakāt studiju laikā strādāt?

- Ja ir tāda iespēja, tad noteikti JĀ! Jo ātrāk sāk pielietot praksē to, ko pasniedz universitātē, jo labāk. Es pat teiktu, ka darbs palīdz saprast daudzas lietas, ko pasniedz universitāte, jo kļūst skaidrs kur un kā var izmanot šīs zināšanas.

Kādēļ, Jūsuprāt, mums tika ieteikts Jūs intervēt?

- Laikam, lai izanalizētu studiju programmu stiprās un vājas puses un uzlabotu speciālistu sagatavošanas procesu, vai nē? :)

 

Intervija veikta 2006. gadā.