Dagnis Zemturis

 

Darba vieta: RTU DITF Skaitļošanas centrs

Amats: datortīklu administrators

Izglītība (līmenis, nozare): inženierzinātņu bakalaurs, IT (programmētājs)

 

Kad vispār sākāt strādāt, kādā uzņēmumā un amatā?

- 1998.gadā - informātikas skolotājs, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija.

Kad un kāpēc uzsākāt darbu RTU?

- Ja pareizi atceros, 2007.gadā, bija nepieciešami papildus ienākumi - skolotāju algas nav tās lielākās.

Kāpēc strādājat tieši RTU, kā nonācāt līdz šīm amatam?

- SC nonācu profesionālo maģistru prakses laikā, pēc prakses man piedāvāja palikt pastāvīgā darbā.

Aprakstiet, lūdzu, savas darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru.

- No rīta konstatēt, kādas jaunas problēmas ( ja ir) radušās tīkla infrastruktūrā - bojāta aparatūra, kā arī parasti rīta pusē atnāk lietotāji ar savām problēmām, gan attiecībā uz datorklašu programmatūras izmaiņām, ko pasniedzēji vēlas ieviest, dažādiem vēlamajiem uzlabojumiem, gan arī datortīklu jautājumos (piemēram, paroļu maiņa e-pasta kontiem u.c.). Praktiski tāda ir visa darba diena - atkarībā no lietotāju vajadzībām instalēju jaunas operētājsistēmas un programmatūru, veicu izmaiņas tīkla konfigurācijā un veicu atbilstošu dokumentēšanu par veiktajām izmaiņām.

Kuras jūsu darbā noderīgas zināšanas, jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Kā vienu piemēru par noderīgajiem mācību priekšmetiem varu nosaukt datoru tīklus - toreiz 525. kabinetā tika apgūta Windows NT 4.0 operētājsistēmas administrēšanas pamati. Toreiz tas bija viens no tiem priekšmetiem, kas ieinteresēja mani pievērsties datortīklu administrēšanas jomai (apvienojumā ar skolotāja darbu ģimnāzijā).

Kādas zināšanas bija nepieciešams apgūt patstāvīgi, iemācīties papildus?

- Piemēram, operētājsistēmu virtualizācija - eksistē vairākas konkurējošas tehnoloģijas un tās nemitīgi attīstās. Piemēram, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V, Oracle Virtual Box, Xen u.c.

Vai šīs zināšanas būtu iespējams apgūt jau studiju laikā, vai tās integrēt atsevišķos studiju kursos būtu lietderīgi arī citiem?

- IT tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, jaunākās izmaiņas iekļaut mācību programmās bieži vien ir ārkārtīgi grūti, kaut vai programmu akreditācijas dēļ. Tipisks piemērs - mūsdienu realitāte un nepieciešamība ir virtualizēt operētājsistēmas, lai taupītu infrastruktūras un finansiālos resursus. Taču pēdējo gadu laikā virtualizācijas tehnoloģijas ir attīstījušās ārkārtīgi strauji un izveidot atsevišķu mācību priekšmetu prasa no mācību spēku puses gan lielu darbu, gan arī vadības akceptu, lai šo priekšmetu iekļautu izglītības programmā un akreditētu.

Vai jums sanāca vienlaicīgi strādāt un mācīties un kā tas ietekmēja mācības?

- Darbu uzsāku 2. Kursā, un nevaru apgalvot, ka darbs neietekmēja studijas. No vienas puses bija pieejami resursi mācību darbu izpildīšanai (toreiz datori mājās bija dārgs prieks), no otras puses arī kavēja mācību procesu.

Kādas ir jūsu izaugsmes iespējas?

- Personīgi vērtēju, ka diezgan lielas - IT straujās pārmaiņas ir ikvienam izaicinājums un DITF ir pietiekami daudzveidīga infrastruktūra, uz kuras bāzes to visu iespējams apgūt.

Cik ilgi domājat strādāt šajā amatā?

- Karjeras jomā man nav konkrētu nākotnes plānu tuvākajiem 5 gadiem (piemēram, kļūt par RTU IT dienesta vadītāju nevēlos).

Vai domājat studēt tālāk?

- Vēlos pabeigt iesākto profesionālā maģistra programmu.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai ieņemtu šo amatu, veiktu dotos pienākumus?

- Precizitātei, vēlmei un prasmei nemitīgi mācīties nozares jaunumus, izprast attīstības tendences un pielāgoties gala lietotāju (patērētāju) prasībām un vajadzībām.

Kas Jūs pamudināja izvēlēties tieši šo sfēru?

- 20.gs. 90-to gadu vidū IT nozare man šķita daudzsološa un interesanta, kopš tiem laikiem nekas būtiski nav mainījies manā uztverē par šo nozari.

Kādiem cilvēkiem jūs iesakāt studēt datorzinātnes?

- Pacietīgiem un kārtību mīlošiem, sistemātiskiem.

 

Intervija veikta 2006. gadā.