Dace Priedeslaipa

 

Par ko Jūs strādājat un kādi ir Jūsu darba pienākumi?

- Strādāju SIA Mikrotīkls par Loģistikas nodaļas vadītāju. Manos darba pienākumos ietilpst Loģistikas nodaļas procesu izstrāde un kontrole. Loģistikas nodaļā ir 4 departamenti: Noliktavas, Pakotavas (gatavās produkcijas sagatavošana transportēšanai), Iepirkumu un RMA (brāķēto atgriezto mantu). Esmu atbildīga par ražošanas plānu izstrādi, komponenšu un gatavās produkcijas iepirkšanu un uzglabāšanu, komponenšu nogādi uz ražošanu, gatavās produkcijas piegādi klientam un visbeidzot arī par brāķētās atgrieztās produkcijas apstrādi. Papildus izstrādāju firmas iekšējo loģistikas informācijas tehnoloģiju sistēmu.

Vai studiju laikā iegūtās zināšanas bija pietiekamas izvēlētajā profesijā?

- Absolvējot Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti, ieguvu inženierzinātņu maģistra grādu Informācijas tehnoloģijā specialitātē Industriālo loģistikas sistēmu vadīšana. Studiju laikā es guvu plašu ieskatu par to, kas ir loģistika un kādi ir tās procesi teorijā. Mācību programma, kas bija plaši balstīta uz situāciju analīzi un informācijas tehnoloģiju pielietošanu, man iemācīja saprast informācijas tehnoloģiju priekšrocības loģistikas procesu optimizācijā. Kopumā varu teikt, ka zināšanas bija pietiekamas.

Vai ir pieprasījums pēc DITF studentiem?

- Pieprasījums pēc studentiem Loģistikas jomā, kas ir nepieciešama jebkurai darbības nozarei, ir un būs vienmēr. Visiem ir jāēd un kaut kas jāģērbj mugurā, līdz ar to, ja neražos tekošo izstrādājumu, tad ražos citu un līdz ar to vienmēr būs nepieciešama loģistika.

Kāpēc meklē mūsu studentus?

- Datorzinātņu studenti, kas ir specializējušies loģistikas jomā ir spējīgi saprast un pilnveidot dažādus procesus, izmantojot informācijas tehnoloģiju priekšrocības loģistikas vadībā. Līdz ar to gudrs uzņēmuma vadītājs meklēs šos studentus, lai optimizētu loģistikas procesus un samazinātu loģistikas izdevumus.

 

Intervija veikta 2006. gadā.