Valts Ausmanis

 

Amats: WEB bāzētu risinājumu izstrādātājs - sistēmanalītiķis / programmētājs

Izglītība: 2007. gadā ieguvu bakalaura grādu datorzinātnēs un 2009. - nepabeigtas studijas maģistrantūrā LDI, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra.

Papildus izglītība (kursi, sertifikāti): Interneta mārketings (ir sertifikāts)

 

Kā nonācāt līdz šim amatam?

- Sāku strādāt par programmētāju (2. kursā), pēc tam darba specifika un pienākumi mainījās, kā rezultātā programmētāja amatam nāca klāt arī sistēmanalītiķa funkcijas.

Aprakstiet, lūdzu, savus darba pienākumus un dodiet vienas tipiskas darba dienas piemēru!

- Ir trīs galvenie pienākumi: uzturēt / attīstīt jau esošas WEB IS; jaunu WEB IS izstrāde; komunicēt un konsultēt gan darbiniekus, gan klientus, gan ārējos izstrādātājus Būtībā mana darba diena ietver visus iepriekš minētos pienākumus. Jo visu laiku notiek darbs gan pie jauniem projektiem, gan arī ir jārisina esošo WEB IS problēmas.

Kāds ir darbs? Darbs ar datoru, ar klientiem, ar kolēģiem?

- Procentuāli tas varētu būt šāds: darbs ar datoru - 70%; darbs ar klientiem - 20%, darbs ar kolēģiem - 10%.

Kādas svešvalodas jums nākas lietot darba ietvaros?

- Angļu valoda un mazliet krievu valodas.

Kādus programmatūras rīkus jūs izmantojāt savā darbā?

- ER/EER diagrammu modelēšanas rīkus, dažādus IDE (Integrated development environment) rīkus (Eclipse, Zend Studio, JCreator), tāpat arī XML failu labošanai paredzētus risinājumus.

Kādas zināšanas ir nepieciešamas darbam tajā uzņēmuma, jūsu vai līdzīgajā amatā?

- Ir nepieciešama izpratne par programmēšanas pamatiem. Izpratne saku tāpēc, ka, ja ir sapratne par to kā veidojas programmas kods, no kā tas sastāv (klases, funkcijas, algoritmi utt.), kā tas tiek kompilēts, lai konkrētā operētājsistēma saprastu un izpildītu to, nav problēmas apgūt jebkuru programmēšanas valodu pietiekami īsā laika periodā. 
Ir nepieciešamas zināšanas par datu bāžu darbības principiem un datu uzglabāšanas iespējām un veidiem (visbiežāk izmantotās Oracle un MySQL). Tāpat izpratne par WEB serveru darbības principiem, zināšanas par dažādiem protokoliem (HTTP/HTTPS, FTP, IP, SSH utt.)
Protams, neiztikt bez sistēmanalīzes pamata zināšanām, kuras nepieciešamas informācijas vākšanai, apkopošanai un analīzei, kura ietver gan dažādu diagrammu veidošanu, gan pašu programmatūras specifikāciju veidošanu.

Kuras zināšanas jūs ieguvāt, studējot RTU, kuros priekšmetos?

- Būtībā lielāko daļu zināšanu ieguvu un joprojām apgūstu pašmācības ceļā. Studijas RTU DTIF bakalauros man iemācīja skatīties uz lietām un procesiem tā, lai tos varētu kādā konkrētā veidā strukturizēt un sistematizēt.
Kā vērtīgākos tieši sistēmanalītiķa amatam, uzskatu M. Kirikovas pasniegtos Sistēmu analīzes un Prasību inženierijas priekšmetus. Programmēšanai mazliet noderēja P.Rusakova pasniegtie OOP priekšmeti.

Kam studiju laikā būtu jāpievērš uzmanība, lai ieņemtu līdzīgo amatu?

- Pašattīstībai. Lasīt, interesēties par WEB saistītiem risinājumiem katru dienu, jo šajā jomā viss attīstās un mainās ļoti strauji. Ja gribi būt labākais, jābūt lietas kursā par visu, kas notiek WEB sfērā.

Kādas bija prasības stājoties amatā (iepriekšējā pieredze, izglītība, u.c.)?

- Būt pozitīvam, mācīties gribošam, atbildīgam speciālistam.

Kādas ir jūsu izaugsmes iespējas?

- Nākamais lielais pakāpiens, ko gribētu veikt ir sistēmas arhitekts. Līdz tam vēl ir jāuzkrāj daudz dažādu zināšanu par tehnoloģijām, to savstarpējām sadarbošanās iespējām, jāuzlabo sistēmas kopējo procesu uztveres prasme utt.

Kādām rakstura īpašībām jābūt, lai strādātu šajā amatā?

- Ir jābūt atbildīgam, komunikablam, pozitīvam, un vērstam uz sevis attīstību.

Kādiem cilvēkiem iesakāt studēt datorzinātnes, kādām īpašībām viņiem jāpiemīt?

- Pats galvenais, lai primāri tā tiešām būtu interese par šo sfēru, kāpēc izvēlaties studēt datorzinātnes.

 

Intervija veikta 2006. gadā.