Aktualitātes

Noskaidroti Latvijas jaunie IT talanti

Trešdien, 16. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās pasākums „ZIBIT”, kurā tika apbalvoti jaunie IT talanti – Latvijas Universitātes Fonda sadarbībā ar Exigen Services Latvia un Accenture Latvia rīkotā Latvijas augstskolu labāko datorikas bakalaura un maģistra darbu konkursa uzvarētāji. Pasākums vienuviet pulcēja septiņu Latvijas augstskolu studentus un pasniedzējus.

 

Konkursam šogad tika iesūtīti 19 bakalaura darbi un 14 maģistra darbi no septiņām Latvijas augstskolām: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils Augstskolas, Rēzeknes Augstskolas, Liepājas Universitātes un Transporta un sakaru institūta.

 

 

Pirmo vietu bakalaura darbu kategorijā izcīnīja Jans Pavlovs no Latvijas Lauksaimniecības universitātes ar darbu “Mobilā lietojuma “Jelgavas Students” izstrāde” (vadītājs - Gatis Vītols), kurā autors izstrādājis prototipu lietotnei studentu ikdienas atvieglošanai. Savukārt pirmo vietu maģistra darbu konkurencē ieguva Ēvalds Urtāns no Rīgas Tehniskās universitātes ar darbu “Aktīvie infrasarkanie marķieri paplašinātajai un virtuālajai realitātei” (vadītājs - Agris Ņikitenko), kurā viņš izpētīja jaunas sensoru izmantošanas iespējas sadzīviskos priekšmetos, sniedzot ieskatu nākotnes tehnoloģiskajās iespējās.

 

 

 

 

Par otro labāko darbu bakalaura darbu vidū tika atzīts Latvijas Universitātes studenta Emil Syundyukov darbs “Iegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai rehabilitācijas laikā” (vadītājs Leo Seļāvo), kurā autors izstrādāja inovatīvu sistēmu locītavu pēcoperācijas rehabilitācijas uzraudzībai. Trešo vietu bakalaura kategorijā ieguva Karīna Timošenkova no Rīgas Tehniskās universitātes ar pētījumu “Tīmeklī bāzētu GPS sekošanas sistēmu lietošana sabiedriskā transporta risinājumos” (vadītājs - Arnis Lektauers). Autore izpētīja GPS sekošanas sistēmu iespējas sabiedriskajā transportā un izstrādāja tīmekļa vietnes prototipu sabiedriskā transporta pieturvietu meklēšanai.

 

 

 

 

 

Maģistra darbu kategorijā otro vietu ieguva Latvijas Universitātes students Jevgēnijs Vihrovs, kurš maģistra darbā “Jaunas sakarības starp Būla funkciju jutīgumu un bloku jutīgumu” (vadītājs – Andris Ambainis) pētīja neatrisinātu problēmu skaitļošanas sarežģītības teorijā — Būla funkciju jutīguma saistību ar bloku jutīgumu un sertifikātu sarežģītību. Darba rezultāti sniedz uzlabojumus 25 gadu senai problēmai, kuras risinājumam būtu liela nozīme kvantu skaitļošanā. Savukārt trešo vietu maģistru konkurencē ieguva Latvijas Universitātes students Mārtiņš Balodis, kurš darbā “Tīmekļa rasmošana” (vadītājs - Leo Trukšāns) pētīja informācijas ievākšanas no tīmekļa vietnēm optimizāciju un ar to saistītās problēmas.

 

Vairāk lasi šeit.

Foto: Anete Švilpe

Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais seminārs

2015. gada 14. septembrī notika Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais seminārs, kura tēma bija „RTU Mentoringa programma”. Seminārā piedalījās Programmatūras inženierijas katedras mācībspēki, kā arī prof. J. Grundspeņķis (DITF dekāns), asoc. prof. A. Ņikitenko (DITF dekāna vietnieks mācību darbā), darba devēju pārstāvji – uzņēmuma Accenture Latvijas filiāles darbinieki E. Markovska, A. Lējējs, un DITF Studentu pašpārvaldes pārstāvji.

 

Seminārā uzstājās uzņēmuma Accenture pārstāvis A. Lējējs ar prezentāciju „RTU Mentoringa programma”, kurā tika aptverti šādi jautājumi: mentoringa programmas mērķis, uzdevumi un lomas, mentoringa vadītāja pienākumi, programmas ieviešanas pirmie soļi. Viņš atzīmēja, ka mentoringu izmanto, lai sekmētu cilvēku mācīšanos – kompetenču attīstību darbavietā, augstskolā, sniegtu atbalstu pārmaiņu posmos, lai veicinātu domāšanas procesus, kas palīdz saskatīt risinājumus un rīcības.

Diskusijas laikā sapulces dalībnieki izteica savus viedokļus, kādā veidā ir iespējams motivēt studentus būt par mentoriem, kā paaugstināt studentu ieinteresētību turpināt studijas.

Beigās tika pieņemts lēmums turpināt sadarbību šajā virzienā,  ar DITF SP palīdzību organizēt tikšanās ar studentiem.

Uzzibsnīs jaunie IT talanti

Trešdien, 16. septembrī, plkst. 15:00 IT Demo centrā (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) norisināsies pasākums „ZIBIT”, kurā uzzibsnīs jaunie IT talanti – Latvijas Universitātes Fonda sadarbībā ar Exigen Services Latvia un Accenture Latvia rīkotā Latvijas augstskolu labāko bakalaura un maģistra darbu konkursa uzvarētāji. Pasākumā tiks paziņoti labāko 2015. gadā izstrādāto bakalaura un maģistra darbu autori un notiks šo darbu prezentācijas. 

Pasākuma tiešraide būs skatāma portālā “Delfi” www.delfi.lv/video/live/, un tajā piedalīsies arī RTU pārstāvji.

eINTERASIA noslēguma conference

2015. gada 26.-28. augustā pilsētā Almati (Kazahstāna) notika  Eiropas Savienības 7. ietvara programmas starptautiskā projekta eINTERASIA noslēguma konference un projekta gaitas novērtēšana. Konferenci ir organizējuši DITF Programmatūras inženierijas katedras darbinieki sadarbībā ar BISAM Central Asia (projekta partneris) un Menedžmenta universitāti (Almati).

 

 

Konferences mērķis bija iepazīstināt ieinteresētos speciālistus no IT, transporta un loģistikas nozares ar projekta rezultātiem un dalīties ar zināšanām un idejām IT inovāciju pārneses un e-loģistikas jomā. Ap 100 dalībnieku no Vidusāzijas valstīm apmeklēja konferenci.

 

 

Starp uzaicinātām personām ir bijuši : V.Kopanas (Eiropas Komisija), K. Magzieva (NCP - Kazahstāna) un A. Kozhakhmetov (Menedžmenta universitātes rektors).

 

 

RTU pārstāvēja Programmatūras inženierijas katedras vadītājs un projekta eINTERASIA koordinators profesors Leonīds Novickis, kas prezentēja klātesošiem eINTERASIA galvenos rezultātus un ES - Vidusāzijas sadarbības perspektīvas IT un  tehnoloģiju pārneses jomā.

 

 

eINTERASIA partneri arī nolasīja sešus referātus:

  • IT pārneses vispārējā koncepcija (Brēmenes universitāte),

  • Virtuālas realitātes modeļi (Fraunhoferas IFF institūts un Astana Innovations),

  • Mazas izstādes (showroom) koncepcija (Brēmenes universitāte un Tadžikistānas tehnoloģiskā universitāte),

  • Tīmekļa portāls transportā un loģistikā (LOGITRANS Consult, Igaunija un RTU),

  • Galveno rezultātu aprobācija (UIFA, Uzbekistāna), 

  • Informācijas izplatīšanas metodes (BISAM, Kazahstāna).

 

 

 

Mācies augstskolā ar mežu stipendiju!

"Latvijas valsts meži" piedāvā stipendijas izcilākajiem bakalaura un maģistra programmu studentiem, kas savās studijās īpašu uzmanību pievērš ģeogrāfiskās informācijas sistēmām un citām ar mežsaimniecību saistītām jomām. 

 

Stipendijas nolikums, pietekuma anketa un plakāts šeit!

 

Uzņēmuma Accenture Latvia JAVA Programmēšanas skola

Š.g. vasaras laikā (06.-31. jūlijā un 03.-28. augustā) Programmatūras inženierijas katedras telpās norisinājās uzņēmuma Accenture Latvia JAVA Programmēšanas skola, kas ir bezmaksas intensīvas 160 stundu garas mācības, kuras notiek angļu valodā un ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos, kur uzsvars ir likts uz praktiskajiem uzdevumiem un sadarbību komandā. 

 

 

Mācoties Java programmēšanas skolā, dalībnieki ieguva neatsveramas teorētiskās zināšanas, praktiski iemācījās izveidot Java tīmekļa programmas un apguva triju slāņu lietojumu arhitektūru.  

 

 

Apmācībās piedalījās arī Programmatūras inženierijas katedras darbinieki – as. profesore Marina Uhanova un datortehniķis, maģistrants Normunds Kante. 

Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais seminārs

2015. gada 11. jūnijā notika Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais seminārs. Semināra tēma:  „Algoritmizācijas un programmēšanas pamatu pasniegšana DITF 1. kursa studentiem. Sadarbībā ar darba devējiem”.

 

Seminārā piedalījās Programmatūras inženierijas katedras mācībspēki, kā arī prof. J. Grundspeņķis (DITF dekāns), asoc. prof. A. Ņikitenko (DITF dekāna vietnieks mācību darbā),  DAD institūta pārstāvji un darba devēju pārstāvji – uzņēmuma Accenture Latvijas filiāles darbinieki E. Markovska, M. Leitass, A. Lējējs.

Semināra gaitā tika apspriesta priekšmeta „Risinājumu algoritmizācija un programmēšana” jauna pasniegšanas metodika, doti daži ieteikumu programmēšanas valodas Java pasniegšanai, pārrunātas abām pusēm izdevīgas sadarbības iespējas ar uzņēmumu Accenture un aplūkoti turpmākie soļi šīs sadarbības paplašināšanai.

 

Diskusijas laikā sapulces dalībnieki izteica savus viedokļus par problēmu, kā paaugstināt studentu motivāciju un ieinteresētību.

Pirms semināra tika parakstīts nodomu protokols starp RTU DITF un uzņēmuma Accenture Latvijas filiāli par sadarbību izglītības un zinātnes jomā. Protokolu parakstīja DITF dekāns Jānis Grundspeņķis un Accenture Latvijas filiāles vadītājs Maksims Jegorovs.

 

Protokolā ir norunāts, ka puses uzsāks sadarbību šādos virzienos: Programmatūras inženierijas katedras pasniegto studiju priekšmetu pilnveidošana, ņemot vērā mūsdienu darba dēvēju pieprasījumu; uzņēmuma Accenture darbinieku piesaistīšana mācību procesam; DITF darbinieku Accenture kvalifikācijas celšanas kursu, konferenču, semināru bezmaksas apmeklēšana; mentoru programmas izveidošana ar mērķi samazināt to studentu skaitu, kuri neturpina studijas; apmācību programmas sagatavošana attālinātai izmantošanai.

Vieslekcija par karjeras iespējām

Šī gada 19. maijā pie mums fakultātē viesosies uzņēmuma SIA UAV FACTORY inženieri Gatis Mencendorfs un Kārlis Putnieks. Ja jūs interesē karjera studiju laikā vai arī pēc studijām, tad aicinām apmeklēt šo lekciju „Karjeras iespējas starptautiskā uzņēmumā SIA UAV FACTORY” plkst. 16:15, Meža ielā 1/4 – 149.

DITF studenti un mācībspēki no vairākām Latvijas augstskolām apgūst jaunu apmācības līdzekli

DITF Informācijas tehnoloģijas institūtā 23. aprīlī visas dienas garumā notika intensīvs, praktisks seminārs “The Fresh Connection Workshop”, kurā piedalījās studiju programmas "Logistics Supply Chain Management" studenti un  mācībspēki no Viļņas Gediminas universitātes, Rēzeknes Augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Modelēšanas un imitācijas katedras un arī projektu vadītājs no Vidzemes plānošanas reģiona.

 

Semināra laikā tika apgūts jauns apmācības līdzeklis – spēle The Fresh Connection, kuru vēlāk plānots izmantot studiju procesā mācību priekšmetos „Piegādes ķēžu vadība” divām studiju programmām „Logistics Supply Chain Management” un BALTECH studiju programmai „Ražošanas inženierzinības un vadība”. Nodarbības vadīja Stefan Hoogervorst no Nīderlandes, kurš ir viens no šīs spēles izstrādātājiem.

 

 

The Fresh Connection spēle tika izstrādāta 2008. gadā. Sākotnēji tā tika izmantota Nīderlandē nacionālajām sacensībām loģistikas jomā, bet vēlāk tā tika pilnveidota un attīstījās līdz starptautiski atzītai empīriskai apmācības videi. The Fresh Connection spēle ir uzņēmuma Inchainge B.V. programprodukts, kas tiek izmantots darbinieku apmācībās semināros dažādās kompānijās, atvērtām un slēgtām sacensībām, kā arī akadēmiskajās studiju programmās.

 

 

Līdz šai dienai semināri ir notikuši 25 valstīs un tajos ir piedalījušies vairāk kā 500 kompāniju darbinieku, apmācības vidi savos kursos ir iekļāvušas vairāk kā 40 universitātes. The Fresh Connectionspēli atbalsta Amerikas ražošanas un krājumu vadīšanas biedrība (American Production and Inventory Control Society, APICS) – vadošā profesionālā apvienība piegādes ķēžu un operāciju pētīšanas jomā, un Piegādes ķēžu padome (Supply Chain Council). 

 

 

The Fresh Connection ir mūsdienīga tīmeklī bāzēta apmācības vide, kas izveidota kā daudzfunkcionāls biznesa imitācijas modelis. Apmācības vide tiek lietota piegādes ķēžu vadīšanas dažādu līmeņu studiju kursos kā semināru virkne. Apmācības semināra dalībnieki pieņem stratēģiskus un taktiskus piegādes ķēdes vadīšanas lēmumus par labu virtuālajam augļu sulu ražotājam – The Fresh Connection uzņēmumam. Dalībnieku mērķis ir saņemt augstāku uzņēmuma peļņu no kapitāla ieguldījuma. Dalībnieki iegūst pieredzi lēmumu pieņemšanā sarežģītās situācijās piegādes ķēžu vadīšanas jomā.

 

SIA “Shopstation” prakses stipendija

SIA „Shopstation” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi finansiāli veicināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 ikmēneša stipendijas EUR 300 vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai programmēšanas jomā no 2015. gada aprīļa līdz 2015. gada jūnijam, kopā 3 mēneši. Vairāk lasi šeit.

Syndicate content